Wiadomości

Rekrutacja na rok 2021/2022

 

TRWA REKRUTACJA!

 

Wszystkich zainteresowanych naszym Przedszkolem zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu

660 414 343 - INFORMACJI UDZIELA S. KRYSTYNA SZEWCZYK - DYREKTOR PRZEDSZKOLA.

 

Zapraszamy dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.

Mamy jeszcze pojedyncze miejsca w grupach starszych. 

 

Wyróżnia nas:

 • indywidualne podejście do każdego dziecka, które możliwe jest dzięki małym 15 osobowym /maxymalnie/ grupom!
 • troska o naturalne budowanie odporności - codzienny pobyt w ogrodzie oraz zabawy i spacery w lesie a także z naturalnym, materiałem przyrodniczym
  wg pedagogiki Marii Montessori.

Zapraszamy!

 

Aktualności

 

Informacje bieżące w roku szkolnym 2020/2021

14.04.2021 r.

Szanowni Rodzice!  Z wielką radością przekazuję wiadomość, że od poniedziałku 19 kwietnia wszystkie dzieci mogą wrócić do przedszkola.
Czekamy z utęsknieniem! Do zobaczenia w naszej Tęczy! s.Krystyna Szewczyk- dyrektor przedszkola 

7.04.2021 r.

Szanowni Państwo,
w związku z przedłużeniem obostrzeń o kolejny tydzień prosimy o wystąpienie z wnioskiem o zapewnienie opieki Państwa dzieciom w terminie od 12 do 16 kwietnia.
Dotyczy Rodziców spełniających poniższe kryteria.
1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i 2369),
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i1378 oraz z 2021r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.
Jeśli ktoś z Państwa spełnia wskazane kryteria i chce powierzyć nam dziecko w terminie od 12 do 16 kwietnia, proszę o przesłanie skanu wniosku/oświadczenia odręcznie podpisanego, w którym określicie Państwo, które z powyższych kryteriów spełniacie i w jakim okresie Państwa dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. Wnioski proszę wysłać na adres: przedszkole@przedszkole-tecza.katowice.pl do piątku do godz. 15.00.
Rodzice, którzy korzystali z opieki w terminie od 29 marca do 9 kwietnia i chcą nadal korzystać z opieki wnioski składają ponownie
 
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodzica wniosku.wniosek_rodzica_27.03.21.docx wniosek_rodzica_27.03.21.pdf Prosimy dokonać zmiany daty we wniosku od 12.04. do 16.04. 2021 r. 
Krystyna Szewczyk dyrektor przedszkola

 

5.04.2021 r.

Drodzy Rodzice!

W tygodniu po Świętach przedszkole nadal pełni tylko dyżur w godzinach od 7.30 do 16.00. 

 

1.04.2021 r.

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci!

Niech Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały,
Król Wszechświata tchnie

w nas wiarę i nadzieję,
niech ten trudny czas On przemienia
swą miłością i pokojem,

niech obdarza nas radością
i umacnia swą Obecnością.

Życzymy obfitości łask i zdrowia
od Chrystusa Zmartwychwstałego!

Z darem modlitwy

s.Krystyna Szewczyk –dyrektor przedszkola

 

27.03.2021 r.

 • Funkcjonowanie przedszkola od 29.03.2021

 • Zgodnie z wprowadzonymi zapisami dotyczącymi czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor przedszkola, na wniosek:

  1)            rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  2)            rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

  Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola/żłobka jest złożenie przez rodzica stosownego wniosku.wniosek_rodzica_27.03.21.docx wniosek_rodzica_27.03.21.pdf

  Proszę osoby spełniające wyżej wymienione wymogi i chcące posłać dziecko do przedszkola od 29.03.2021 o przesłanie wypełnionego wniosku drogą e-mail: przedszkole@przedszkole-tecza.katowice.pl   do 28.03.2021. Będę kontaktować się z Państwem w takich przypakach indywidualnie.

  DZIECI POZOSTAŁYCH RODZICÓW POZOSTAJĄ POD ICH OPIEKĄ W DOMU OD 29.03.2021R.-DO 09.04.2021 NAUCZYCIELE PROWADZĄ NAUKĘ ZDALNĄ- PUBLIKOWANE BĘDĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE ZAMIERZENIA EDUKACYJNE

25.03.2021 r.

Szanowni Rodzice!

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych, decyzją Premiera żłobki oraz przedszkola pozostaną zamknięte od 29 marca do 9 kwietnia. Szczegóły dotyczące zdalnego nauczania zostaną podane w najbliższym czasie!

 

 

5.03.2021 r.

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od poniedziałku 8 marca 2021 r. grupa Maluszków wraca do przedszkola i wracamy do normalnego funkcjonowania. 

Przypominamy, aby do przedszkola przyprowadzać tylko dzieci zdrowe i sugerujemy, by ubierać je warstwowo 'na cebulkę', gdyż codziennie wychodzimy na podwórko lub spacer i troszczymy się, by dzieci nie przegrzewały się, bo sprzyja to powstawaniu infekcji.

 

25.02.2021 r.

UWAGA RODZICE MALUSZKÓW!

Informujemy, że jeden z pracowników w grupie Maluszków ma potwierdzoną chorobę Covid-19.

Decyzją Sanepidu w grupie Maluszków od 26 lutego /piątek/ do 5 marca /piątek/  2021 r. zawiesza się zajęcia stacjonarne. Prosimy, by Maluszki
pozostały w tym czasie w domu. Jeśli ktoś potrzebuje zaświadczenie z przedszkola do zakładu pracy to proszę dać znać. 

Bardzo prosimy o obserwację siebie oraz bliskich i w razie wystąpienia niepokojących objawów o kontakt
z wychowawcą grupy bądź dyrektorem. Z poważaniem- s.Krystyna Szewczyk

 

12.02.2021 r. 

Ciesząc się z wspaniałej zimy, wychodzimy każdego dnia na podwórko lub spacer, w związku z tym przypominamy o zimowej odzieży: kombinezonach bądź spodniach ocieplanych, czapkach, szalikach i rękawiczkach- to daje dzieciom swobodę w zabawie na śniegu. Wyjątek kiedy nie wychodzimy stanowią ostrzeżenia o złym stanie powietrza. Wyjścia zgodnie z wewnętrznym regulaminem są do temperatury - 10°C. 

3.02.2021 r.

Szanowni Rodzice!

Informujemy że BAL KARNAWAŁOWY ODBĘDZIE SIĘ w przedszkolu dnia 11 lutego (tłusty czwartek) 2021 r. od godz. 10.00.

Zachęcamy, by stroje balowe były wygodne, by można było swobodnie tańczyć i bawić się w konkursach.

18.01.2021 r.

W środę 20 stycznia 2021 r. w naszym przedszkolu odbędzie się II Przedszkolny Konkurs Kolęd. Zachęcamy, by każde dziecko wystąpiło śpiewając solo, w duecie czy też trio. 

W tym tygodniu obchodzimy wspaniałe Święto naszych drogich Babć i Dziadków.

Dnia 21 stycznia 2021 r. w czwartek będziemy nagrywać program artystyczny dedykowany dla Nich.

Prosimy aby tego dnia dzieci przyniosły eleganckie stroje, aby poprzez piosenki, wiersze oraz strój, wyrazić szacunek i miłość wobec naszych Babć i Dziadków. Na adresy mailowe rodziców zostanie wysłany link do uroczystości

/Podobnie jak było to na Jasełkach/.

 

31.12.2020 r.

Cieszymy się wszyscy z Urodzin Pana Jezusa, aby wydłużyć ten czas radości zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w Przedszkolnym Konkursie Kolędowym. Chcemy, by odbył się on 20 stycznia 2021 r. Zachęcamy do przygotowania więcej niż 1 zwrotki! Tak więc zaśpiewajmy kolędę Jezusowi! Niech śpiewa z nami cała ziemia! A na zbliżający się 2021 rok życzymy, by był pełen zdrowia, Bożego błogosławieństwa, optymizmu, nadziei i miłości.
Do zobaczenia w poniedziałek- w Nowym Roku! 

23.12.2020 r.

Szanowni Państwo.
Informuję, że przerwa świąteczna w przedszkolu będzie w dniach 24-27 grudnia 2020r. W dniach 28,29,30 grudnia przedszkole będzie czynne, ale ze względu na małą liczbę dzieci, będą łączone grupy. W Sylwestra przedszkole będzie nieczynne.

Drodzy Rodzice! Błogosławionych Świąt!!!

Składamy najserdeczniejsze życzenia, by w tym świątecznym czasie w Państwa domach nie zabrakło wzajemnego zrozumienia,
rodzinnego ciepła i prawdziwej miłości.
By nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosły radość i nadzieję. Rok 2021 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji Bożych planów wobec nas. Wszystkim życzymy zdrowia i Bożego błogosławieństwa!

 

Z darem modlitwy Siostry wraz z wszystkimi Pracownikami Przedszkola Tęcza.

8.12.2020 r.

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że zgodnie ze Statutem przedszkole w dzień Wigilii tj.24 XII oraz 31.XII  jest zamknięte,

Pracujemy normalnie 28,29,30 grudnia.

W związku z tym proszę dać nam sygnał, kto będzie w tych dniach po Świętach w przedszkolu, by móc zaplanować organizację pracy.

 

 'I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM CO PREZENTY INNYM DAJE'!

Zachęcamy do podzielenia się słodyczami z naszymi kolegami ze Lwowa- w sobotę 19.XII. odjeżdża transport.
Zbiórka trwa do piątku 18. XII. Przekazać można Pani przy drzwiach- mile widziane lizaki, czekolady, cukierki. Na Ukrainie jest bardzo trudna sytuacja, mamy kontakt i wiemy o tym od nauczycieli przedszkoli, którym od lat już pomagamy. 

4.12. 2020 r 

W poniedziałek 7 grudnia o godz.10.00 spotkamy się ze Św. Mikołajem i poznamy legendę o Nim poprzez teatr Eden, z którym połączymy się on- line.

Zachęcam, by tego dnia dzieci założyły na siebie coś czerwonego, bo to ulubiony kolor naszego Kochanego Świętego.

26.11.2020 r.

W tym roku Święty Mikołaj zagości zdalnie w naszym przedszkolu w poniedziałek 7 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00.

17.11.2020 r.

Szanowni Rodzice! W tym roku Święty Mikołaj odwiedzi nas zdalnie i w sobie tylko znany sposób, zostawi niespodzianki dla dzieci. Na ten cel prosimy o wpłaty /do Pani przy drzwiach/ po 30 zł. Dziękujemy.

12.11.2020 r.

Szanowni Rodzice!
Od poniedziałku 16 listopada wracamy do funkcjonowania w normalnym rytmie.
Dziękuję bardzo za wyrazy zrozumienia i solidarności. Obecnie przedszkole jest poddane dezynfekcji, by przygotować je do przyjęcia DZIECI. Płatność w tym miesiącu będzie z opóźnieniem- proszę poczekać na SMS z kwotą do zapłaty gdyż jak wrócimy odliczymy dni nieobecności.
Z poważaniem S.Krystyna Szewczyk- dyrektor przedszkola

8.11.2020 r.

Szanowni Rodzice! Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszystkie dowody życzliwości i troski o nasze zdrowie. W związku z sygnalizowaną przez pracowników dalszą niedyspozycją do pracy po przechorowaniu Covid-19, W trosce o zdrowie DZIECI i nasze jeszcze najbliższy tydzień od 9 listopada do 13 listopada 2020 r. przedszkole będzie zamknięte. Bardzo dziękujemy za zrozumienie tak trudnej dla Państwa ale również dla nas chorych sytuacji.  Nadal Zerówka ma zdalne nauczanie prowadzone przez P. Małgosię i od poniedziałku dołączą Maluszki- P. Dorotka będzie na adresy mailowe przesyłać materiały dla Rodziców.
Z poważaniem
S.Krystyna Szewczyk- dyrektor przedszkola

 27.10 2020 r

Szanowni Rodzice!

Zdalne nauczanie jest prowadzone tylko w grupie Zerówki przez Panią Małgosię ponieważ wszyscy pozostali nauczyciele są chorzy- na zwolnieniu lekarskim, łącznie z dyrektorem przedszkola. 

 

25.10.2020 r. Decyzją Sanepidu Przedszkole zostało objęte nadzorem epidemicznym, a dzieci i rodzice zobowiązani do obserwacji siebie i bliskich i w razie wystąpienia niepokojących objawów o kontakt ze stacją sanitarno- epidemiologiczną.

Informujemy, że wśród naszych pracowników są osoby zakażone wirusem Covid-19, większość personelu przebywa na zwolnieniu lekarskim i w związku z powyższym decyzją Organu Prowadzącego przedszkole zostaje zamknięte od 26 października do 6 listopada 2020 r. O dalszych wytycznych Sanepidu poinformujemy!

Krystyna Szewczyk- dyrektor przedszkola

18.10.2020 r.

W najbliższym tygodniu rozstrzygniemy ANIOŁKOWY KONKURS. Składam serdeczne podziękowanie za wspaniałe zaangażowanie i każdego pięknego Aniołka, przygotowanego na konkurs. Jeśli pogoda na to pozwoli przed przedszkolem urządzimy Anielską Wystawę- jeśli nie zrobimy zdjęcia na FB przedszkola. 

Gratulujemy twórczości i pomysłów Dzieciom i Rodzicom! 

Dziękujemy Rodzicom Michalinki i Maciusia, którzy wzięli udział w Maratonie i przesłali nam filmiki z ich biegu- SUPER!!!

Rozporządzenie MEN mówi że organizacja nauczania w przedszkolach pozostaje bez zmian.

W związku z tym nasze przedszkole będzie działało tak jak do tej pory. Proszę o zachowanie ostrożności, zachowanie bezpieczeństwa.

Proszę o posyłanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci oraz informowanie nas o przebywaniu na kwarantannie. 

Życzę Wszystkim Bożego błogosławieństwa i opieki Aniołów Stróżów. Z poważaniem s.Krystyna Szewczyk - dyrektor przedszkola

5. 10.2020 r.

Nasze przedszkole weźmie udział w VI EDYCJI  SPRINTEM DO MARATONU:

 Co to takiego?

- WSPANIAŁA ZABAWA
 - NARODOWE WYDARZENIE SPORTOWE
 - ŚWIĘTO RODZINY
 - AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU głównie na świeżym powietrzu
promocja zdrowego stylu życia; zachęcenie do aktywności fizycznej, ruchu w celu wyrobienia w dzieciach (przedszkolakach) naturalnej potrzeby/nawyku aktywnego spędzania czasu w życiu dorosłym.
NIECH KAŻDY PRZEDSZKOLAK DOŁĄCZY DO GRONA MAŁYCH MARATOŃCZYKÓW!

W celu promocji zdrowego stylu życia; zachęcamy do aktywności fizycznej, do ruchu na świeżym powietrzu,
do wspólnego biegu pod hasłem „Biega nasza Polska cała”. Niech ten czas od 28 września do 17 października będzie czasem skupionym na podejmowaniu aktywności związanych ze zdrowym odżywianiem i podejmowaniem aktywności
z przedszkolakami.  W tegorocznej edycji chcemy Wam zaproponować trzy wersje realizacji Sprintem do maratonu (do wyboru) – oczywiście można wziąć udział we wszystkich trzech zaproponowanych przez nas aktywnościach.

Tradycyjnie – organizujemy zawody biegowe w przedszkolu. Jak zawsze będzie konkurs na najlepszą relację z organizacji wydarzenia SPRINTEM DO MARATONU. Naszymi wynikami podzielimy się w liczniku.Zapraszamy do udziału Rodziców! Niech w wolnym czasie zabiorą swojego przedszkolaka i jego rodzeństwo /dziadków; ciocie i wujków na wspólny spacer/bieg. Dystans, który zostanie przez nich osiągnięty zsumujemy z osiągnięciami innych rodzin i wpiszemy do licznika. W tej aktywności przewidzieliśmy dwa konkursy:

  • Dla nauczycieli - na najlepszą relację - prosimy Rodziców o zdjęcia/filmy z podjętych aktywności, relacja zamieszczona pod postem konkursowym na Facebooku. Konkurs został ogłoszony 28 września.
  • Dla rodziców - na najlepsze zdjęcie z podjętych aktywności. Konkurs na Instagramie został ogłoszony 28 września.

 

Ogłoszenia Przedszkolne- 2.10.2020 r.

 

Prosimy, by dzieci przynosiły kalosze i płaszcze przeciwdeszczowe- staramy się każdego dnia wychodzić na podwórko albo spacery.
Rozpoczęły się zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej- prosimy 

o przyniesienie strojów gimnastycznych wszystkie dzieci- Maluszki, Starszaki i Zerówka. W ten sposób rozwijamy i ćwiczymy w samodzielnym rozbieraniu
i ubieraniu się. 
Dzieci objęte terapią logopedyczną proszone są o przynoszenie teczek na piątek- „dzień z p.Ulą”.
Przypominamy o akcji „ Elektrośmieci”- dobra okazja, by zrobić sobie porządki a przy okazji pomóc przedszkolu w zdobywaniu punktów na pomoce dydaktyczne.
Koronawirus jeszcze się nie skończył! Bądźmy czujni i odpowiedzialni! Przychodzimy do przedszkola zupełnie zdrowi! Zabawkidostępne dla dzieci to te, które da się zdezynfekować/wyparzyć.  Nie przynosimy zabawek z domu! Przede wszystkim stawiamy na zachowanie ostrożności w postaci przestrzegania higieny. Cała reszta jest możliwie dostosowana do postawionych wymogów (GIS, MEN, etc.).

Polecamy się opiece Matki Bożej i Aniołom Stróżom- aby strzegli nas przed Covidem! 

16.09.2020 r.
Szanowni Rodzice! Poniżej zasadnicze informacje organizacyjne- proszę o zapoznanie się.
Z poważaniem s.Krystyna Szewczyk- dyrektor przedszkola
 
15.09.2020 r.
W PONIEDZIAŁEK 21 WRZEŚNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU ŚWIĘTOWAĆ BĘDZIEMY DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA! ZAPRASZAMY DO WSPANIAŁEJ I WYJĄTKOWEJ ZABAWY W GRUPACH! 
4.09.2020 r. 
Drodzy Rodzice!
Zwracam się z serdeczną prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów a także przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30 -
margines spóźnienia do 9.00- później można stać pod przedszkolem do 10.30- bo każdy wychowawca jest z grupą dzieci s.Krystyna także-
w kancelarii dopiero o 10.30.  W razie spóźnienia oraz nieobecności proszę powiadomić wychowawcę:
Zerówka- P.Małgosia 785 530 264 i S.Joanna tel: 519 564 303
Starszaki - P.Ada 509 084 692 S.Krystyna 660 414 343
Maluszki- P.Dorota 660 919 825 S.Łucja 782 864 528
 
2020-08-30

Witajcie, Szanowni Państwo, Drogie Dzieci!

“Reżim sanitarny” – to może nie brzmi za pięknie, ale pragniemy spotkać się
z Wami 1 września 2020 dlatego CHCEMY spełnić zalecane wymogi w 100%. Prezentujemy Państwu (i Wam, Dzieci) nasze przedszkole w wersji starannie zabezpieczonej.  Oglądając nasz filmik, zobaczycie przy drzwiach dwa punkty dezynfekcji rąk, zewnętrzny (przy wejściu) i wewnętrzny, z których korzystać będzie każda osoba wchodząca/wychodząca. Dzieci obowiązywać będzie tradycyjna, staranna, CZĘSTA higiena rąk. Zarówno w szatni, jak i w salach pozbywamy się tekstyliów i pochodnych, potencjalnych inkubatorów Sami Wiecie Czego. Przytulanki i całusy zostawiamy w domu, dla najbliższych. Przychodzimy do przedszkola zupełnie zdrowi!!! Zabawki dostępne dla dzieci to te, które da się zdezynfekować/wyparzyć. Stoliczki i krzesełka w stosownym dystansie, my również, jednak nie do przesady. Przede wszystkim stawiamy na zachowanie ostrożności w postaci przestrzegania higieny. Cała reszta jest możliwie dostosowana do postawionych wymogów (GIS, MEN, etc.). Mamy nadzieję, że te zdjęcia i filmik dowodzą naszego przygotowania i poważnego podejścia do spraw wielkiej wagi, a mowa o zdrowiu Waszych dzieci w Przedszkolu.
Pozdrawiamy z miejsca, które już czeka i sami niecierpliwie wyglądamy za okna!

Chciałam dodać jeszcze, że w słoneczne dni spędzamy możliwie jak najwięcej czasu w naszym dużym, zielonym ogrodzie, bawiąc się na zjeżdżalniach, huśtawkach, biegając i grając w piłkę. Często i dokładnie myjemy ręce, staramy się nie dotykać nimi buzi, posiłki jemy możliwe rozproszeni. Po zabawie zabawki wrzucamy do specjalnego pudła, ale krótko potem wracają do nas “odświeżone”. Każdy ma swoje opakowanie kredek i zeszyt do rysowania, ręczniki są już nie te z przedszkola, tylko jednorazowe. Pewne rzeczy to kwestia przyzwyczajenia, z początku jest dziwnie, ale to mija. Szerokie uśmiechy, wzajemna życzliwość i towarzystwo innych dzieci ułatwiają odnalezienie się w starym-nowym miejscu.
I z tego właśnie miejsca, ciągle naszego (!!!) serdecznie wszystkich pozdrawiamy!

 

data dodania: 2020-08-26

Szanowni Państwo! Szczęść Boże! 

Serdecznie witamy po wakacjach

Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i podpisanie 'Oświadczenia dla rodziców' i przyniesienie do przedszkola, oraz zapoznanie się z Procedurami działania Przedszkola Tęcza
w okresie pandemii Covid-19

Oświadczenia dla rodziców COVID 19

Procedury dla przedszkola tęcza covid19

 

Rodzice dzieci, którzy nie dostarczyli jeszcze umowy na nowy rok proszeni są o uzupełnienie dokumentów i złożenie w kancelarii.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce na dzień dzisiejszy nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. (IV aktualizacja) dla przedszkoli, tzn., że przedszkole nadal pracuje w warunkach reżimu sanitarnego.

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Od dnia 1 września przyjmujemy wszystkie dzieci zapisane na rok szkolny 2020/2021, których rodzice akceptują procedury reżimu sanitarnego.

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązującym reżimem nie będą organizowane zajęcia adaptacyjne, ani zebranie dla rodziców. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej oraz w mailach i Facebooku Przedszkola. Uprzejmie prosimy o indywidualne przygotowanie nowo przyjętych dzieci, na pobyt w przedszkolu  w szczególności, że rodzice przekazują dzieci przy wejściu pracownikom przedszkola bez możliwości przebywania z nimi w pomieszczeniach. 

Zapraszamy do przedszkola 1 września. Przedszkole jest otwarte w godzinach od 7 do 16.30. Czekamy na Was z radością! s.Krystyna Szewczyk- dyrektor przedszkola

 

WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA

 

1.   Worek lub plecak wkładamy tam ubranie na przebranie dla dziecka  /podpisane/  i zostawiamy w szatni.

2.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki) najlepiej na rzepy.

3.  Bidon na wodę podpisany - w przedszkolu będziemy uzupełniać wodę

 

Codziennie prowadzimy zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej dlatego prosimy aby dzieci miały na sobie wygodny strój do ćwiczeń (getry, leginsy lub spodnie dresowe, skarpety i podkoszulek z krótkim rękawkiem).

Artykuły plastyczne zakupujemy w przedszkolu- opłata będzie doliczona do września 2020 r. - proszę poczekać na kartki z wyliczoną do zapłaty kwotą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia Edukacyjne

 

Drodzy Rodzice!

Zachęcamy do skorzystania z zaproponowanych przez nas linków do portali edukacyjnych:

 

http://www.necio.pl/

http://www.czyściochowo.pl/

https://englishplaybox.pl/

Eduzabawy

Pani Monia – przedszkolne inspiracje

Moje Dzieci Kreatywne – pliki do pobrania

Kolorowanki On-line

Gry matematyczne dla dzieci

Lulek.TV

KIDDOland – gry i zabawy dla dzieci

Baw się językami – gry i zabawy dla przedszkolaków

Szalone liczby – Zadania i ćwiczenia z matematyki dla dzieci na poziomie przedszkola

Domowy przedszkolak

 

 

 

Plan pracy Zerówki od 12.04 do 16.04. 2020

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: BAJKI I BAŚNIE

 

Dzień 1

Temat dnia: W BAJKOWEJ KRAINIE

 

I Swobodne zabawy dzieci – wzajemne uznawanie prawa do zabawy i do uczestnictwa w niej.

„Dobro i zło” – rozmowa na podstawie bajki.

„Królewna Śnieżka” – słuchanie baśni czytanej przez nauczyciela.

„Dobro i zło” – rozmowa na podstawie bajki. Wypowiedzi dzieci na podstawie bajki. Ocena postępowania bohaterów.

„W bajkowej krainie” – zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 31

„Krasnoludki i wielkoludy” – Dzieci naśladują krasnoludki – chodzą w przysiadzie oraz wielkoludy – chodzą na palcach. „Wilk” – Dzieci poruszają się swobodnie po sali. na hasło „wilk” – gromadzą się w wyznaczonym miejscu sali. „Zaklęci rycerze” – Dzieci wykonują swobodny bieg po sali, a na przerwę w muzyce zatrzymują się i stoją nieruchomo. „Księżniczka szuka księcia” – Dzieci poruszają się po sali podskokami. na sygnał dobierają się parami: chłopiec i dziewczynka. „Jestem…” – Dzieci naśladują sposób poruszania się określonych przez nauczyciela postaci z bajek, np. staruszki, rycerza, smoka.

II „Zakupy mamy” – wprowadzenie litery „c”, „C” na podstawie wyrazu „cebula” – doskonalenie słuchu fonematycznego.

„Zakupy mamy” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej.

Obok domu Celiny i Melki stoi stragan. Jest on własnością pana Zygmunta. Mama dziewczynek często kupuje tam owoce i warzywa. Są świeże i dorodne. Dzisiaj mama wybrała się po zakupy z Celiną. Kupiła dwie cebule i trzy cytryny. Niedaleko straganu jest cukiernia, w której sprzedają przepyszne torty cytrynowe. Celina bardzo je lubi. Chętnie zjada też cukierki owocowe. Mama mówi, że Celina to wielki łasuch, dlatego zbyt często nie zachodzą do cukierni.

Rozmowa na temat opowiadania. - Co stoi obok domu Celiny i Melki? - Czyją własnością jest stragan? - Co mama kupuje u pana Zygmunta? - Jakie są warzywa pana Zygmunta? - z kim dzisiaj mama poszła po zakupy? - Co kupiła mama u pana Zygmunta? - Co sprzedają w cukierni? - Jakie słodycze lubi Celina? - Dlaczego mama nie zachodzi z Celina zbyt często do cukierni?

Analiza i synteza słuchowa wyrazu „cebula”.

- Wybrzmiewanie sylab i głosek. - Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem. - Wypowiadanie kolejnych głosek wyrazu cebula. - Liczenie głosek w wyrazie cebula.

„Zakładka do książki” – wycinanie i przyklejanie elementów – wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy.

Dzieci na zajęciach wykonają zakładki do książek. Otrzymują przygotowane przez nauczyciela paski brystolu. z kolorowego papieru wycinają ozdoby (kwiaty, paski, figury geometryczne), które przykleją na zakładce. Zakładkę ozdabiają z obu stron. na górze zakładki robią dziurkaczem dziurkę i przewlekają kolorowy sznureczek.

III „Co było dalej?” – zabawa twórcza.

Nauczyciel pokazuje dzieciom po jednej ilustracji z wybranej książki. Zadaniem dzieci jest opowiedzenie „co było dalej”.

Zabawy podejmowane według zainteresowań dzieci – kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek.

 

 

Dzień 2

Temat dnia: ZAJĄC W ROLI GŁÓWNEJ

 

I Swobodne zabawy dzieci – zachęcanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy.

„Domowa biblioteczka” – oglądanie książek.

„W bajkowej krainie” – zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 31

II „Zając Feliks” – słuchanie bajki Doroty Kossakowskiej – wdrażanie do uważnego słuchania.

Stary las cicho szumiał swoją melodię. Brzozy drżały na wietrze, graby poruszały się w różne strony jakby tańczyły znany tylko sobie taniec. Nieruchome świerki dumnie spoglądały w górę. Promienie słońca przedzierały się przez bujne liście dębów. Tuż za lasem rozciągało się duże pole. Wśród wysokich traw rosnących przy polu mieszkał zając Feliks wraz ze swoją rodziną. Swoje imię Feliks otrzymał po dziadku. Wszyscy w rodzinie opowiadali o odwadze dziadka Feliksa. Znana była historia jak to zając Feliks przechytrzył psy myśliwskie i uratował swego brata. Kiedy więc w rodzinie Szaraków przyszły na świat zajączki, rodzice wiedzieli, że jeden z nich będzie miał na imię Feliks. I tak nasz bohater został Feliksem Odważnym. Odwagą wykazywał się Feliks już od urodzenia. Bardzo szybko zaczął wychodzić ze swojej kotlinki, aby wspólnie z mamą wybrać się na poszukiwanie pożywienia. Najlepsza koniczyna rosła na sąsiedniej łące. Soczysta, pachnąca i na tyle wysoka, że wcale nie było widać zająca, który w niej siedział. - Feliksie musisz być ostrożny – ostrzegała mama. Nikt nie może cię zobaczyć, ani lis, ani jastrząb. Lis Chytrus jest naszym wrogiem, jastrząb też nas nie lubi. - Dobrze mamo, będę ostrożny – odpowiadał Feliks. Ale tak naprawdę wcale nie przejmował się tym co mówiła mama. Każdego dnia oddalał się od mamy coraz bardziej. Wydawało mu się, że w innym miejscu jest ładniejsza koniczyna i bardziej soczysta trawa. No i był bardzo ciekawy co znajduje się za wysokim płotem. Zauważył, że jest w płocie takie miejsce, przez które można przejść na drugą stronę. - Muszę zobaczyć co tam jest – pomyślał Feliks. Następnego dnia wczesnym rankiem, kiedy cała rodzina jeszcze spała, cichutko opuścił swoją kotlinkę i wyruszył na spotkanie przygody. Zapamiętał drogę do wysokiego ogrodzenia, bez trudu więc pokonał znaną mu trasę. Rozejrzał się dookoła. Panująca wokół cisza zachęciła Feliksa do działania. Przecisnął się przez dziurę w ogrodzeniu i znalazł się w cudownym miejscu, którego nigdy jeszcze nie widział. W równych rzędach rosły rośliny, których nie było ani na łące, ani na polu. - Wyglądają smakowicie – powiedział cicho zając. Muszę spróbować jak smakują. Góra zielona, a to co jest w ziemi pomarańczowe. Feliks wbił swoje ostre ząbki w słodziutką marchewkę. Zjadł jedną, potem drugą. Poczuł, że jego brzuszek jest pełny. Najedzony zajączek lubi odpocząć. - Mała drzemka nie zaszkodzi mi – pomyślał Feliks. Ułożył się wygodnie pod dużym liściem dyni i zasnął. Śniło mu się, że skacze po łące, zjada kwiaty rumianków i koniczyny. Słucha radosnego świergotu ptaków i bzyczenia pracowitych pszczół zbierających nektar z kwiatów. Przewrócił się na drugi bok, żeby schować się przed promieniami słońca, które łaskotały go w nos. Beztroskie odpoczywanie Feliksa przerwał nieprzyjemny hałas. Zając zerwał się na równe nogi. Zobaczył nadbiegającego z oddali dużego zwierzaka. nie był to lis, ani jastrząb, przed którymi ostrzegała mama. Biegł szybko w stronę Feliksa i głośno szczekał. Feliks zrozumiał, że pies nie jest jego przyjacielem i najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji będzie ucieczka. Zaczął biec ile sił w nogach. - Gdzie jest ta dziura w płocie? – krzyczał rozpaczliwie Feliks. Biegał w prawo, w lewo, zawracał i jeszcze raz próbował znaleźć otwór, przez który dostał się do ogrodu. Pies biegł tuż za nim i głośno szczekał. Feliks w ostatniej chwili znalazł drogę ucieczki. z wielką siłą uderzył w płot. Udało mu się uciec za ogrodzenie, ale silne uderzenie pozostawiło ślad na jego łapie. Przenikliwy ból przeszył łapę Feliksa. Zatrzymał się, bo wydawało mu się, że nie da rady biec dalej. Łzy napłynęły do jego wielkich oczu, chciał jak najszybciej znaleźć się w swoim domu. Ciągle słyszał szczekanie psa, widział jego groźne zęby. Zobaczył też nadchodzącego w jego stronę człowieka. Wiedział, że musi jak najszybciej opuścić to miejsce. Przezwyciężając ból pobiegł w stronę pola. Wydawało mu się, że droga nigdy się nie skończy. Kiedy zmęczony i obolały dotarł do swojej kotlinki, widok jego rodziny sprawił mu ogromną radość. - Mamo, tak się bałem, że już was nie zobaczę – wyszeptał Feliks. Pies był straszny, miał duże zęby i głośno szczekał. Chyba skręciłem łapę... Mama zajęczyca przytuliła synka. Była szczęśliwa, że wrócił do domu, ale po chwili popatrzyła na niego groźnie i powiedziała: - Feliksie, musimy poważnie porozmawiać. Naraziłeś się na niebezpieczeństwo, mogłeś stracić życie. nie słuchałeś moich przestróg, zapomniałeś o wszystkich zasadach. - Mamo, chciałem być odważny tak jak mój dziadek. Przecież jestem Feliks Odważny. - Feliksie, musisz jeszcze nauczyć się wielu rzeczy. Przede wszystkim tego, że należy słuchać mamy. Nieposłuszeństwo nie wychodzi na dobre. Mam nadzieję, że zrozumiałeś swój błąd, a boląca łapka będzie przestrogą. Myślę, że wyrośniesz na mądrego i odważnego zająca. - Tak mamo - wyszeptał Feliks i poczuł że sen nadchodzi wielkimi krokami, a on nie ma siły żeby z nim walczyć. - Dobranoc, urwisie – powiedziała mama – kolorowych snów o pięknych ogrodach.

Rozmowa na podstawie bajki. - Gdzie mieszkał zająć Feliks? - Kto z przodków zająca miał na imię Feliks? - z czego słynął dziadek Feliksa? - Przed kim mama ostrzegała Feliksa? - Dokąd wybrał się samodzielnie Feliks? - Jakie warzywa zobaczył w ogrodzie zając? - Gdzie odpoczywał Feliks po zjedzeniu marchewki? - Co przyśniło się Feliksowi? - Kto przerwał beztroskie odpoczywanie Feliksa? - Co zrobił Feliks? - Co stało się z łapą zająca podczas ucieczki przed psem? - Co poczuł Feliks, gdy zobaczył swoją mamę? - Co mama powiedziała Feliksowi?

„Jaki był zając Feliks?” – swobodne wypowiedzi dzieci.

Dzieci wypowiadają się na temat cech charakteru zająca. Nauczyciel zwraca uwagę na brak posłuszeństwa wobec rodziców i konsekwencje takiego postępowania.

„Księżniczka szuka księcia” – zabawa orientacyjno – porządkowa.

„Jaka to bajka?” – zagadki muzyczne – doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał.

Nauczyciel prezentuje dzieciom fragmenty piosenek pochodzące z filmów dla dzieci np. Kubuś Puchatek, Smerfy, Pszczółka Maja, Strażak Sam, itd. Dzieci odgadują z jakiej bajki pochodzi piosenka i kto jest jej głównym bohaterem.

III „Podróż do krainy baśni” – zabawa relaksacyjna.

Dzieci leżą na dywanie, zamykają oczy, a nauczyciel mówi na tle spokojnej muzyki. Wyruszamy do krainy baśni. Tam zawsze jest ciekawie, mogą zdarzyć się przygody, o których marzymy. W baśniowej krainie świeci słońce i radośnie śpiewają ptaki. Idziemy przez las, w którym mieszkają krasnoludki. Wyszły ze swoich małych domków i pozdrawiają nas. Przechodzimy obok rzeki, w której pływa złota rybka. Pomyśl życzenie i powiedz je w myślach. Może złota rybka spełni je? Przechodzimy przez most. W dole szumi rzeka, a nad naszymi głowami śpiewają ptaki. Idziemy wąska ścieżką prosto do domku Kubusia Puchatka. Kubuś zaprasza cię na miód. Jesz miód razem z Kubusiem. Jest bardzo słodki, popijasz go zimną wodą. Bawisz się razem z misiem. Urządzacie zawody, kto wyżej podskoczy. na nogach masz czarodziejskie buty, które pozwalają ci wysoko podskoczyć i delikatnie wylądować na ziemi. Robisz wielkie skoki, podążasz w kierunku przedszkola. Zdejmujesz czarodziejskie buty, zostawiasz je w baśniowej krainie i idziesz do przedszkola. Jesteś już bardzo blisko, mijasz plac zabaw i wchodzisz do przedszkola. Otwierasz oczy, wyciągasz się, ziewasz i powoli siadasz.

Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci – wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.

 

Dzień 3

Temat dnia: RYCERZE I KSIĘŻNICZKI

 

I Swobodne zabawy w kącikach tematycznych.

„Bajkowe obrazki” – układanie puzzli.

„W bajkowej krainie” – zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 31

II Ćwiczenia w liczeniu.

Dzieci liczą swoje palce, dotykając każdym do policzka, nazywają palce: mały, serdeczny, środkowy, wskazujący, kciuk.

Rozwiązywanie zadań. Nauczyciel przygotowuje sylwety rycerzy. Mówi zadanie i zawiesza odpowiednią ilość sylwet. - 5 rycerzy wybrało się na wyprawę do lasu. po drodze dołączyło do nich 2 rycerzy. Ilu rycerzy było razem? - 10 rycerzy wracało z turnieju. 4 zatrzymało się na odpoczynek, a pozostali pojechali dalej. Ilu rycerzy pojechało dalej?

 „Rycerz i księżniczka” – konstruowanie gry planszowej – doskonalenie umiejętności kodowania informacji.

 Nauczyciel podaje tytuł gry: „Rycerz i księżniczka”, dzieli dzieci na zespoły. Każdy zespół otrzymuje arkusz szarego papieru, na którym narysowane są dwie równoległe linie, mazaki, klocki do odmierzania płytek chodniczka, kostkę do gry, pionki, obrazki. Dzieci wykonują następujące czynności: - odmierzają klockiem i rysują mazakiem płytki chodniczka - przyklejają napis start na początku chodniczka i napis meta na końcu chodniczka. - wyznaczają na trasie miejsca przygód rycerza w drodze do księżniczki, np. spotkanie ze smokiem, duży deszcz, który utrudnia podróż, spotkanie innego rycerza, który pomaga przejść przez las itd.

Rozegranie gry. Dzieci rzucają na zmianę kostką, liczą oczka na kostce, odliczają odpowiednia ilość pól przesuwając się do przodu. Uwzględniają wszystkie ustalone wcześniej miejsca, w których rycerz przesuwa się do przodu, czeka lub cofa się.

III „Bajkowy obrazek” – zabawa twórcza.

Dzieci siedzą w kole w małych zespołach. Każdy zespół ma do dyspozycji jedną kartkę formatu A3 i kolorowe mazaki. Jedno dziecko rozpoczyna rysowanie, a kolejne dzieci dorysowują swoje elementy tak, aby powstał bajkowy obrazek.

Dowolne zabawy podejmowane według zainteresowań dzieci.

 

Dzień 4

Temat dnia: MALI ILUSTRATORZY

 

I Dowolne zabawy według zainteresowań dzieci.

„Czego możemy nauczyć się z bajek?” – rozmowa kierowana.

„Jak to w bajkach” – rytmizowanie rymowanki A. Olędzkiej.

W bajkach dużo jest postaci, są te dobre i są złe. Lecz pamiętaj przyjacielu, z bajki dużo uczysz się.

Rozmowa na temat rymowanki. Próby odpowiedzenia na pytanie: Czego możemy nauczyć się z bajek?

„W bajkowej krainie” – zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 31

II „Rycerz i księżniczka” – ilustracja ruchowa do wiersza – uwrażliwianie na piękno muzyki poważnej.

„Cicho – głośno” – rytmizacja tekstu.

Dzieci wypowiadają imiona bohaterów bajkowych w dowolnym rytmie. Mówią je cicho i głośno.

„Rycerz i księżniczka” – ilustracja ruchowa do wiersza.

Nauczyciel na tle muzyki poważnej recytuje wiersz, a dzieci ilustrują go ruchem. W bajkach wszystko jest możliwe i beztrosko płynie czas – dzieci powoli idą po obwodzie koła jest księżniczka – do koła wchodzi dziewczynka grająca rolę księżniczki i jest rycerz – do koła wchodzi chłopiec grający rolę rycerza i zaczarowany las – dzieci tworzące koło obracają się wokół własnej osi W lesie krasnal – do koła wchodzi dziecko grające krasnala oraz wróżka, która różne czary zna – do koła wchodzi dziecko grające rolę wróżki I dla wszystkich dobrych ludzi coś miłego zawsze ma – dzieci chodzą w kole Dla księżniczki wyczaruje, suknię i buciki złote – wróżka podchodzi do księżniczki, dotyka ją różdżką bo słyszała, że księżniczka tańczyć wielką ma ochotę – księżniczka tańczy Konia oraz nową zbroję dziś dostanie rycerz młody – wróżka podchodzi do rycerza, wyczarowuje konia i zbroję bo z samego rana jutro, młody rycerz ma zawody – rycerz naśladuje jazdę na koniu A wieczorem, gdzieś na zamku, gdy zawody się odbędą – wszystkie dzieci tworzą pary i tańczą młody rycerz i księżniczka, aż do rana tańczyć będą – księżniczka tańczy z rycerzem.

 

„Ilustracja do bajki ” – rysowanie kredkami pastelowymi – rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli poprzez działalność plastyczną.

„Z czego składa się książka?” – wypowiedzi dzieci. Dzieci ustalają wspólnie z nauczycielem, że w książkach dla dzieci jest tekst do czytania i ilustracje wiążące się z treścią książki. „Zając Feliks” – przypomnienie treści bajki. Dzieci opowiadają bajkę o zającu Feliksie. Ustalają jakie ilustracje można wykonać do tekstu.  Nauczyciel przydziela fragment bajki do zilustrowania.

III Jak w bajce” – zabawa teatralna.

Nauczyciel przygotowuje bajkowe przebrania i rekwizyty. Zadaniem dzieci jest przebranie się i wcielenie w wybranego bohatera bajki oraz odegranie krótkiej scenki z kolegą lub koleżanką.

Swobodne zabawy dzieci.

 

Dzień 5

Temat dnia: BAJKOWY ŚWIAT

 

I Dowolne zabawy tematyczne dzieci.

„Odgłosy lasu” – zabawa twórczo – ortofoniczna.

Dzieci zastanawiają się jakie odgłosy można usłyszeć w lesie i przez kogo są one wydawane. Następnie demonstrują je. Np. pohukiwanie sowy – hu hu szum drzew – szszsz pukanie dzięcioła – stuk puk śpiew ptaków – ćwir, ćwir

„W bajkowej krainie” – zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 31

II „Szukamy rymów” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie sprawności językowej.

„Gdzie są rymy” – zabawa słowna.

Nauczyciel mówi krótkie rymowanki, a dzieci wskazują wyrazy rymujące się. Następnie dzieci wymyślają swoje wyrazy rymujące się.

Koło rzeki chodzi kaczka, jest zmęczona nieboraczka.

Baran zjada smaczną trawę, Ma ochotę na zabawę.

Krasnoludki podskakują, zaraz obiad przygotują.

Gąski pasą się na łące, a słońce przygrzewa gorące.

Wybierz wyrazy rymujące się” – ćwiczenie językowe

Dzieci wskazują, które wyrazy rymują się.

koń – zegarek – słoń sowa – kamień – głowa kapusta – langusta – rower szyba – ryba – tygrys mapa – noga – kapa

„Koncert” – zabawa artykulacyjna.

Nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy. Każdej grupie przydziela inną sylabę: la ma, pa, ta. Nauczyciel prezentuje melodię, na którą będą śpiewane sylaby. Pełni rolę dyrygenta, wskazując, która grupa śpiewa.

III „Jaka to bajka?” – prawda czy fałsz.

Nauczyciel mówi informacje na temat znanych dzieciom bajek. Dzieci kiedy usłyszą zdanie prawdziwe – podnoszą obie ręce do góry, a kiedy zdanie będzie fałszywe chowają ręce za siebie.

Np. Królewna Śnieżka opiekowała się ośmioma krasnoludkami. Czerwony Kapturek szedł przez las do domu dziadka. Wróżka podarowała Kopciuszkowi karetę z dyni. Brzydkie kaczątko zamieniło się w łabędzia. Trzy małe świnki mieszkały w zamku. Księżniczka spała na ziarnku maku.

Dowolne zabawy według zainteresowań dzieci.

 

                                                                                                                                

 

                                  

                                               PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ

                                          DLA GRUPY STARSZAKÓW

                                           (od 12.04.2021- do 16.04.2021)

 

         TEMAT KOMPLEKSOWY: CO SIĘ DZIEJE W KOSMOSIE?

 

                   Dzień 1 Temat dnia: Zasypianka z ufoludkiem.

 

                   Dzień 2 Temat dnia: Wyprawa na zieloną planetę.

 

                   Dzień 3 Temat dnia: Chcę być kosmonautą.

 

                   Dzień 4. Temat dnia: Gwiazdy, gwiazdeczki.

                  

                   Dzień 5. Temat dnia: UFO.

 

 

         Szczegółowy opis działań dydaktycznych na podany powyżej dzień.

 

 

                                      Dzień 1 Zasypianka z ufoludkiem

                                                                                             

         Cele główne: rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności fizycznej;

        

         Cele operacyjne: dziecko: odpowiada na pytania dotyczące utworu,        uczestniczy w ćwiczeniach ogólnorozwojowych;

 

 1. Lubi ę się bawić- swobodna zabawa dzieci wg zainteresowań. Porządkowanie zabawek.

        

         Nauka rymowanki o ufoludkach;

 

         Ufoludki, ufoludki,

         to zielone, małe ludki.

 

         Mówienie rymowanki z różnym natężeniem głosu: cicho, gdy N. trzyma palec na ustach, i głośno- gdy podniesie rękę.

 

         Zestaw zabaw ruchowych nr 27 i 13 - wybór

 

         Poznawanie własnego ciała:

        

         Ślizganie się w kółko na brzuchu i na plecach;

         W pozycji siedzącej – przyciąganie kolan, chowanie głowy, rozprostowywanie się do pozycji siedzącej;

         Maszerowanie i bieganie z podnoszeniem kolan;

         Marsz po kole połączony z rzutem woreczków do kosza;

        

         II Zajęcia- słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej Zasypianka z   ufoludkiem

 

         Rozmowa na temat ufoludka.

         Kto to jest ufoludek?

         Co to jest UFO?

 

         Zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej UFO.

         Dzieci trzymają chustę za uchwyty. Na środku N. kładzie papierowe UFO. Dzieci wspólnie, powoli podnoszą chustę do góry, a potem na sygnał N,   gwałtownie ją opuszczają.

 

         Słuchanie opowiadania;

                  

         Mam na imię Egon, a mój statek kosmiczny- Ogon. Mieszkamy na Marsie.

         Najbardziej lubię podróżować nocą. Ogon lata cicho jak ćma i jest tak malutki, że wszędzie możemy się wślizgnąć.  Oblatywałem kiedyś po raz pierwszy planetę Ziemia. Ciekawe, czy jest zamieszkana...zastanawiałem się, zbliżając   coraz szybciej do rozjarzonej kuli. Ogon zniżył lot i znalazłem się naprzeciwko

         domu z uchylonym oknem.  Już po chwili byliśmy w środku. W łóżku spał  olbrzym. Był częściowo przykryty. Miał na pewno jedną rękę, jedno ucho i głowę porośniętą ciemną trawą. Nie wiem, jak się poruszał, czy też na  sprężynie, jak ja, czy jakoś inaczej, bo bałem się go odsłonić. Na mojej  planecie najwyższy mieszkaniec ma  dwadzieścia centymetrów wzrostu.

         A potem znalazłem dwa statki kosmiczne.

         Co robisz? - spytał Ogon.

         Próbuję uruchomić te rakiety.

         Przecież to są trampki! Nie ciągnij za sznurowadła, bo urwiesz! I w czym jutro   ten chłopczyk pójdzie do przedszkola ? - wskazał antenami na śpiącego olbrzyma. Nie chciałem dłużej słuchać, jak Ogon się mądrzy. Był już kiedyś wcześniej na Ziemi, z moim bratem.

         Odlatujemy!  - zatrzasnąłem kabinę.

         Olbrzym poruszył się gwałtownie. Ma jednak dwoje oczu, zauważyłem. I dwoje rąk. A skoro nosi trampki, ma również nogi...Wszystko to zapisałem szybko w moim elektronicznym notesie.- Wielki ze mnie naukowiec- mruknąłem z dumą na pożegnanie, wzlatując ponad dachy.

 

        

 

        

         Rozmowa na temat opowiadania.

        

         Jak się nazywał ufoludek ?  Jak się nazywało jego UFO ?

         Gdzie przyleciał Egon ? Skąd przyleciał ?

         Czy był on duży czy mały – względem nas, ludzi?

 

        

         Jak Egon opisał olbrzyma?

         Z czym Egon pomylił trampki?

         Co wyjaśnił mu Ogon?

         Jak wyglądał Egon? Jak się poruszał?

        

         Rysowanie ufoludka Egona.

 

         Zabawa ruchowa- Powitanie ufoludków.

 

         Dzieci jako ufoludki poruszają się po sali przy dźwiękach tamburynu. Podczas  przerwy w grze każde podchodzi do wybranego ufoludka i obydwoje witają     się, stykają wymienionymi przez N częściami ciała, np. plecami, kolanami, uszami, łokciami. Podczas przerwy w grze każdy wita się z innym ufoludkiem,  sykając się inną częścią ciała.

        

 

         III Zabawy dzieci na podwórku przedszkolnym

 

         Zabawa ruchowa- Wesołe ufoludki.

         Dzieci naśladują sposób wykonywania podskoków za N- podskakują rytmicznie; na obu nogach jednocześnie, raz na jednej nodze, raz na drugiej,  raz do przodu, raz do przodu, raz do tyłu itp. Na sygnał stają w bezruchu i     przybierają dowolną pozę.

 

         Ćwiczenia słuchowe. Rozmowa z ufoludkiem.

         Dzieci powtarzają za N:

         re ra ru ro ry

         sza szo szy sze szu

         resz rasz rusz rysz rosz

         nasz pasz busz pusz

 

        

         Umiem grać, układać- zabawy przy stolikach wdrażające do przestrzegania  reguł (gry, układanki, puzzle).

        

 

                           

 

                                                                                             

                                 Dzień 2 Wyprawa na zieloną planetę

 

         Cele główne: rozwijanie aktywności twórczej, rozwijanie sprawności  manualnej;

        

         Cele operacyjne: dziecko: uczestniczy w ćwiczeniach wizualizacyjnych,

         rysuje sceny realne kredką w jednym kolorze;

        

 1. Lubi ę się bawić- swobodna zabawa dzieci wg zainteresowań. Porządkowanie zabawek.

        

         Zabawa Ja- ufoludek

         Dzieci stają w kręgu. Zabawę rozpoczyna N- wchodzi do środka, przedstawia    się, np.: Usyn, i wykonuje jakiś gest (np. podnosi ręce i je opuszcza). Wszyscy        powtarzają jego imię i wykonują taki sam gest. Potem kolejno dzieci przedstawiają się, wykonują jakiś gest, a pozostałe dzieci- powtarzają – mówią  imię i wykonują gest.

 

         Zestaw zabaw ruchowych nr 27 i 13 - wybór

 

         Poznawanie własnego ciała:

        

         Ślizganie się w kółko na brzuchu i na plecach;

         W pozycji siedzącej – przyciąganie kolan, chowanie głowy, rozprostowywanie się do pozycji siedzącej;

         Maszerowanie i bieganie z podnoszeniem kolan;

         Marsz po kole połączony z rzutem woreczków do kosza;

        

         II Zajęcia- ćwiczenia wizualizacyjne Wyprawa na Zieloną Planetę.

        

         Podkład muzyczny do ćwiczenia wizualizacyjnego, krzesełka, odtwarzacz CD

 1. ustawia krzesełka w rzędzie- symbolizują one siedzenia w rakiecie. Dzieci siadają na krzesełkach. N. opowiada krótką historię, której może towarzyszyć podkład muzyczny.

        

         Witajcie na pokładzie statku kosmicznego! Zabiorę Was w niezwykłą podróż- na Zieloną Planetę. Zapnijcie pasy. Ruszamy. Statek wznosi się coraz wyżej i wyżej. Ziemia robi się coraz mniejsza...Jaka ona błękitna! Ale,ale, czujecie?       Stajecie się coraz lżejsi. To dziwne uczucie to stan nieważkości – unosicie się     w powietrzu, jakbyście w nim płynęli. Widzicie na zewnątrz ciemność       kosmosu, którą rozświetlają migoczące gwiazdy. Zapadacie w sen, który będzie trwał kilka lat, ale dla Was to tylko chwila.

         Budzicie się. Statek kosmiczny zbliża się do Zielonej Planety. Patrzycie z   zachwytem na zbliżającą się planetę. Serca biją wam mocno. Oto cel naszej     wyprawy. Na planecie jest życie. Lądujecie. Otacza was tłum uśmiechniętych   mieszkańców planety. Czy przyjmą Was życzliwie? Jak wyglądają mieszkańcy Zielonej Planety? Czy są podobni do was? Jak wygląda życie na tej planecie?

 

 1. przerywa opowieść i pyta:

         Jak się nazywa ta planeta?

         Jak mogli wyglądać mieszkańcy zielonej planety?

 

         Wychodzicie ze statku. Wita Was tłum postaci o uśmiechniętych twarzach,  ludzkich twarzach, tylko...zielonych. Co za ulga? Zwiedzacie planetę. Jest taka podobna do Ziemi, tylko wszystko jest zielone!

         Wracajcie na Ziemię, szczęśliwi, że gdzieś jest życie podobne do naszego.

        

         Zabawa ruchowo- naśladowcza Rakieta.

         Dzieci siadają w kręgu na piętach, dłonie trzymają na udach. Na słowa N:  Uruchamiamy rakietę zaczynają uderzać rytmicznie w uda: najpierw powoli,     potem coraz prędzej. Następnie kręcą rękami młynek- najpierw powoli, potem    prędzej. Na słowo: Start wyciągają ręce do góry i głośno krzyczą Uuuuuu!  (rakieta odleciała). Zabawę powtarzamy 3-4 razy.

 

         Życie na Zielonej Planecie- wykonanie rysunku zieloną kredką przez dziecko.

        

         III Zabawy na świeżym powietrzu

 

         Karta pracy, cz2, nr 26

         Odszukajcie na rysunku cztery ufoludki, które ukazały się mamie Zuzi.

         Posłuchajcie ich imion: Osarek, Maronek, Wilisa, Kotapek.

         Dzieci dzielą imina ufoludków na sylaby.

 

         Rysowanie przez dziecko ufoludka, na podstawie rymowanki'

 

         Jestem sobie ufoludek

         cały zieleniutki.

         Mam trzy ręce, cztery nogi,

         i nos okrąglutki.

 

         Oczy czarne tak jak węgiel,

         kreskę zamiast warg,

         brzuch jak balon i sprężynki,

         trzy na głowie mam.

 

         Umiem grać, układać- zabawy przy stolikach wdrażające do przestrzegania reguł (gry, układanki, puzzle).

        

                                                                                             

                           

                                      Dzień 3 Chcę być kosmonautą

 

         Cele główne: rozwijanie aktywności twórczej, rozwijanie sprawności fizycznej;

 

         Cele operacyjne: dziecko: współpracuje w grupie, z drugą osobą, odkrywa dźwięki:     

        

 1. Lubi ę się bawić- swobodna zabawa dzieci wg zainteresowań. Porządkowanie zabawek.

        

         Układanie sylwety rakiety z klocków w kształcie figur geometrycznych

 

 

         Zestaw zabaw ruchowych nr 27 i 13 - wybór

 

         Poznawanie własnego ciała:

        

         Ślizganie się w kółko na brzuchu i na plecach;

         W pozycji siedzącej – przyciąganie kolan, chowanie głowy, rozprostowywanie się do pozycji siedzącej;

         Maszerowanie i bieganie z podnoszeniem kolan;

         Marsz po kole połączony z rzutem woreczków do kosza;

        

         II Zajęcia- ćwiczenia słuchowe Co to za dźwięki

        

         Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez metalowe przedmioty, takie jak   np.: monety, klucze, łyżki, pokrywki. N pokazuje zgromadzone przedmioty.   Dzieci je nazywają, określają, do czego służą. Przedstawienie dźwięków, jakie  wydają te przedmioty, rozpoznawanie ich przez dzieci, schowane za parawanem lu odwrócone tyłem do źródła dźwięku.

 

         Zabawa Hop!

         Dzieci maszerują po obwodzie koła. Na hasło: Hop!- podskakują obunóż, a potem maszerują dalej. Dźwięk tamburynu jest sygnałem do zmiany kierunku marszu.

        

         Zabawa ruchowo- naśladowcza Rakieta.

         Dzieci siadają w kręgu na piętach, dłonie trzymają na udach. Na słowa N: Uruchamiamy rakietę zaczynają uderzać rytmicznie w uda: najpierw powoli,     potem coraz prędzej. Następnie kręcą rękami młynek- najpierw powoli, potem    prędzej. Na słowo: Start wyciągają ręce do góry i głośno krzyczą Uuuuuu!  (rakieta odleciała). Zabawę powtarzamy 3-4 razy.

 

 

         III Zabawy na świeżym powietrzu

 

         Zabawa ruchowa- Podróż rakietą

         N wyznacza miejsce startu i lądowania. Dzieci są rakietami. Na podany sygnał rakiety startują- dzieci wykonują umowne ruchy w coraz szybszym tempie, a następnie biegają za N, czyli podróżują w kosmosie. Po wykonaniu jednego okrążenia lądują- przykucają i czekają na resztę uczestników zabawy. N.   powtarza zabawę kilka razy. Za każdym razem wybiera inną osobę, za którą   biegają pozostałe dzieci.

 

         Zabawa z elementami dramy- Spotkanie z ufoludkiem

         Dzieci dobierają się w pary: dziecko- ufoludek. Naśladują ruchy swojego partnera, jakby były odbiciem w lustrze.

        

         Słuchanie wiersza J. Kaczanowskiej – Ufoludki

         W piaskownicy za przedszkolem

         wylądował srebrny spodek,

         a ze spodka już po chwili,

         ufoludki wyskoczyły.

 

         Małe, zwinne i zielone,

         mądre i zaciekawione,

         wymierzyły i zbadały

         ławki, piłki, trawnik cały.

 

         Odleciały Mleczną Drogą

         na planetę Togo- togo.

         Został po nich pył magiczny,

         taki był mój sen kosmiczny.

        

         Umiem grać, układać- zabawy przy stolikach wdrażające do przestrzegania  reguł (gry, układanki, puzzle).

        

 

                                      Dzień 4 Gwiazdy, gwiazdeczki

 

         Cele główne: rozwijanie umiejętności klasyfikowania, rozwijanie sprawności manualnej;

 

         Cele operacyjne: dziecko: segreguje gwiazdki według wielkości, koloru,  wykonuje pracę plastyczną;

                           

                                              

 

 1. Lubi ę się bawić- swobodna zabawa dzieci wg zainteresowań. Porządkowanie zabawek.

        

         Zabawa orientacyjno- porządkowa Dzień i noc.

        

         Gdy N. pokazuje sylwetę słońca- dzieci poruszają się po sali w dowolny sposób marsz, bieg, podskoki). Gdy pokazuje sylwetę księżyca- co jest sygnałem zbliżającej się nocy- dzieci kładą się na dywanie i przez chwilę nieruchomieją- śpią.

         Potem N. pyta:

         Po dniu mamy noc, a po nocy...?

         Czy to tak cały czas trwa: dzień, noc, dzień, noc...?

 

         Zestaw zabaw ruchowych nr 27 i 13 - wybór

 

         Poznawanie własnego ciała:

        

         Ślizganie się w kółko na brzuchu i na plecach;

         W pozycji siedzącej – przyciąganie kolan, chowanie głowy, rozprostowywanie się do pozycji siedzącej;

         Maszerowanie i bieganie z podnoszeniem kolan;

         Marsz po kole połączony z rzutem woreczków do kosza;

        

        

         II Zajęcia- Gwiazdy, gwiazdeczki- ćwiczenia klasyfikacyjne.

        

         Słuchanie wiersza D. Gellner Gwiada

 

         Gwiazda z miną

         uśmiechniętą

         tupie w górze

         złotą piętą.

         Bez latarki

         i bez świeczki

         chodzi nocą

         na wycieczki.

         Chodzi, chodzi

         aż do rana,

         no i świeci

         sobie sama.

 

         Rozmowa na temat wiersza.

         Co robi gwiazda?

         Kiedy na niebie widzimy gwiazdy?

 

         Segregowanie gwiazd według wielkości.

 1. przygotowuje dwie obręcze. Do jednej dzieci mają wkładać duże gwiazdy, a do drugiej- małe gwiazdy.

         Po segregowaniu gwiazd N. wraz z dziećmi nazywa utworzone kolekcje: Tutaj są małe gwiazdy, a tu duże gwiazdy.

        

         Segregowanie według koloru.

 1. przygotowuje trzy obręcze. Wyciąga małe gwiazdy i duże gwiazdy- złote, srebrne, białe i je miesza. Dzieci wkładają do pierwszej obręczy złote gwiazdy,   do drugiej- srebrne, a do trzeciej- białe. Potem nazywają swoje kolekcje: Tutaj mamy złote gwiazdy – pierwsza obręcz, tu – srebrne gwiazdy – druga obręcz, a  tu – białe gwiazdy.

         Zabawa orientacyjno- porządkowa - Świecą gwiazdki.

         Dzieci w dowolny sposób poruszają się po sali. Na hasło: Świeć gwiazdeczko  zatrzymują się, wyciągają do góry ręce, i poruszając dłońmi, mówią:

        

         Świeci gwiazdka

         jedna, druga,

         czasem oczkiem

         do nas mruga.

         Świeć, gwiazdeczko,

         świeć, gwiazdeczko,

         świeć gwiazdeczko,

         dla mnie świeć.

         Zabawa z wykorzystaniem rymowanki

         Na nocnym niebie

         gwiazdy mrugają, mrugają  - dzieci wyciągają ręce do góry i robią piąstki,

         dzieci do snu zapraszają - dzieci przykładają piąstki do policzków, naśladują spanie,

         zapraszają.

         Praca plastyczna- przedstawiająca niebo nocą.

 1. przygotowuje dla dziecka ciemnoniebieski karton. Dzieci dostają po dwie kartonowe gwiazdki (małą i dużą) oraz kartkę z bloku technicznego. Dzieci obrysowują gwiazdki (w razie trudności pomaga N. ), wycinają je i przyklejają na kartonie.

 

         III Zabawy na świeżym powietrzu

         Zabawa ruchowa z elementem skoku- Ufoludki się cieszą.

         Dzieci przeskakują rytmicznie z nogi na nogę przy dźwiękach bębenka. Podczas przerwy w grze stają bez ruchu, przybierają dowolną pozę i się uśmiechają.

 

        

 

 

         Słuchanie wyliczanki A. Frączek Bęc! Hops! Ziuu!, zwracanie uwagi na humor zawarty w utworze.

         Bęc!

         W ogródku bez ogródek

         wylądował ufoludek.

         Hops!

         Przed siebie pędzi dróżką,

         depcze dynie ufonóżką,

         uchem skubie liść rzeżuszki,

         sadzi w grządkach gruszki z puszki.

         Ziuuu!

         Swawoli wśród fasoli,

         do konewki wlewa coli,

         tupie niczym armia smoków,

         pył kosmiczny sypie wokół.

         Bęc! Hops! Ziuuu!

         Raz, dwa, trzy...

         Sprzątać po nim będziesz ty!

 

        

         Umiem grać, układać- zabawy przy stolikach wdrażające do przestrzegania  reguł (gry, układanki, puzzle).

        

 

                                               Dzień 5 UFO

 

         Cele główne: rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności fizycznej;

 

         Cele operacyjne: dziecko: odpowiada na pytania dotyczące utworu,

         uczestniczy w ćwiczeniach ogólnorozwojowych;

        

 1. Lubi ę się bawić- swobodna zabawa dzieci wg zainteresowań. Porządkowanie zabawek.

        

         Rytmiczne dzielenie wyrazów związanych z kosmosem na sylaby np.:          rakieta, gwiazdy, planety, kosmonauta, itd

        

         Zestaw zabaw ruchowych nr 27 i 13 - wybór

 

         Poznawanie własnego ciała:

        

         Ślizganie się w kółko na brzuchu i na plecach;

         W pozycji siedzącej – przyciąganie kolan, chowanie głowy, rozprostowywanie się do pozycji siedzącej;

         Maszerowanie i bieganie z podnoszeniem kolan;

         Marsz po kole połączony z rzutem woreczków do kosza;

        

        

         II Zajęcia- Słuchanie opowiadania Natalii Usenko OFO

        

         Słuchanie wiersza D. Gellner Gwiada

 

         Rozwiązanie zagadki

         Czy to spodek

         czy rakieta?

         Ufoludek

         nim ucieka. (UFO)

 1. tłumaczy, że nazwa UFO powstała z pierwszych liter angielskich wyrazów oznaczających niezidentyfikowany obiekt latający.

         Jak mówimy na UFO? - latający spodek

         Dlaczego go tak nazywamy?

        

         Słuchanie opowiadania

 

         Pewnego razu wróżka Laurencja wybrała się do parku na poranny spacerek.

         Jejku!- zawołała nagle i stanęła jak wryta- Śni mi się czy co? Na polance stoi ogromny talerz! Cały biały w różowe kwiatki. Skąd on się tu wziął?

         Przyleciał- mruknęła papuga Klarcia.

         Telewizji nie oglądasz czy co? To nie jest zwykły talerz, tylko latający. Nazywa się UFO.

         A kto to są te małe kolorowe, co na nim siedzą?

         Ufoludki oczywiście. Zobacz, jak płaczą. Chyba mają kłopoty.

         No to chodźmy im pomóc- zawołała Laurencja.

         Ufoludki na ich widok ucieszyły się okropnie i zaczęły pokazywać coś na migi.

         Zepsuły im się bateryjki- przetłumaczyła Klarcia- Nie mogą lecieć dalej.

         To ja im takie bateryjki wyczaruję!- Laurencja podniosła swoją czarodziejską rożdżkę. Niestety, za pierwszym razem wyczarowały się jej ogórki. Za drugim- kręgle. A za trzecim maszynka do golenia.

         Chyba się nie znam na bateryjkach- westchnęła Laurencja- W szkole czarownic zawsze miałam pałę z fizyki.

         Ufoludki płakały coraz głośniej i wyrywały sobie z głów czerwone włosy. Laurencja też zaczęła chlipać. 

         Przestań się mazać!- rozzłościła się Klarcia- Rrrusz głową!

         Już wiem!- zawołała Laurencja i puknęła się różdżką w czoło.

         W jednej chwili z dwu stron talerza wyrosły wielkie nietoperzowe skrzydła, a z trzeciej- puszysty lisi ogon.

         Pip, pip, kurra!- wrzasnęły ufoludki i skoczyły do talerza- Pęki, pęki, pa, pa!

         To na pewno znaczy: Hip, hip, hurra i dzięki, dzięki- wyjaśniła Klarcia.

         A pa, pa- to sama wiesz.

         W chwilę później talerz, machając skrzydłami i powiewając ogonem, zniknął w chmurach.

         Tym razem naprawdę ci się udało- powiedziała Klarcia. Jesteś zupełnie dobrą  czarownicą.

         No myślę- odparła Laurencja i zadarła nos do góry.

        

         Co spotkała wróżka Laurencja w Parku?

         Dlaczego ufoludki wylądowały w parku?

         Co wyczarowała wróżka zamiast bateryjek?

         Jak zakończyła się ta historia?

 

         Rysowanie przez dzieci UFO- tak jak sobie wyobrażają, kartki, kredki.

 

 

         III Zabawy na świeżym powietrzu

 

         Zabawa ruchowa z elementem skoku- Ufoludki się cieszą.

         Dzieci przeskakują rytmicznie z nogi na nogę przy dźwiękach bębenka. Podczas przerwy w grze stają bez ruchu, przybierają dowolną pozę i się uśmiechają.

        

         Zabawa ruchowa – Planety

         Dzieci biegają swobodnie po wyznaczonym terenie. Na dźwięk dzwoneczka zatrzymują się, stają wokół N., który odgrywa rolę słońca, i poruszają się wokół niego jak planety. Po kolejnym dźwięku dzwoneczka biegają swobodnie.

 

         Zabawa ruchowa- Księżyc

         Dzieci dobierają się parami. Jedno z dzieci, oznaczone szarfą, jest księżycem i obiega swoją planetę, czyli drugie dziecko z pary, które obraca się wokół własnej osi. Na klaśnięcie N. dzieci zmieniają się rolami.

                  

         Ćwiczenia słuchowe

 1. przygotowuje obrazki np. : ogórek, laska, lalka, dom, buda, aparat fotograficzny, serce, ule, ekran; miś. Mówi nazwy obrazków bez pierwszej głoski, a dzieci wskazują odpowiednie obrazki( górek,..aska, itd)

 

         Umiem grać, układać- zabawy przy stolikach wdrażające do przestrzegania reguł (gry, układanki, puzzle).

        

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 

        

    

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 

        

        

 1.  
 •  

 

 1.  

                  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 

        

   

                  

 

 

Koronawirus

 

8. 11.2020 r.

Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” w Katowicach zawiesza zajęcia stacjonarne od dnia 26 października do dnia 13 listopada 2020 r.
z ewentualnym przedłużeniem. Decyzja ta jest podyktowana absencją zdrowotną nauczycieli oraz obsługi Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” od dnia 23.10.2020 r. (nauczyciele przebywają na zwolnieniu lekarskim z potwierdzonymi dodatnimi wynikiami COVID-19). Decyzją Sanepidu Przedszkole zostało objęte nadzorem epidemicznym, a dzieci i rodzice zobowiązani do obserwacji siebie i bliskich i w razie wystąpienia niepokojących objawów o kontakt ze stacją sanitarno- epidemiologiczną.

Z poważaniem s.Krystyna Szewczyk- dyrektor przedszkola

 

 

Szanowni Państwo! 

W związku ze stanem pandemii Covid- 19, wszystkie imprezy z udziałem rodziców zostają zawieszone w naszym przedszkolu. Przed każdą uroczystością będziemy informować
Państwa o możliwości udziału bądź transmisji na kanale youtube.

 

2020-08-30

Chodzenie do przedszkola jest bezpieczne dla dziecka

Aby ograniczyć zakażenia wprowadziliśmy w przedszkolu szereg środków ochronnych.
W nadchodzącym okresie będziemy szczególnie skrupulatnie przestrzegać działań zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się zarażeń. Jest to zależne od wkładu pracy wszystkich i od przestrzegania nowych rad i wskazówek. Szczególnie ważne jest  przestrzeganie następujących zasad:

 • Myć ręce i dbać o to, aby dzieci nauczyły się dobrych nawyków i sposobów mycia rąk
 • Utrzymywać jak najwyższą czystość w przedszkolu
 • Regularnie myć zabawki
 • Przebywać szczególnie dużo z dziećmi na świeżym powietrzu w najbliższym okresie

 

 

Przedszkole będzie nadal opiekować się dziećmi

Będziemy nadal dbać o potrzeby dzieci w zakresie fizycznej opieki, oraz zapewnimy wszystkim dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przynależności, jak również dobre samopoczucie
w przedszkolu. Przytulanie i pocieszanie jest nadal ważne dla dzieci.

 

Jeżeli dziecko nie czuje się dobrze

Jeżeli Twoje dziecko ma objawy chorobowe, również łagodne objawy, to nie powinno ono przyjść do przedszkola. Bardzo ważne jest obecnie, aby dziecko przebywało w domu przez co najmniej jedną dobę po ustaniu objawów. Rodzice, którzy mają objawy infekcji dróg oddechowych nie mogą odprowadzać dzieci do przedszkola, ani zabierać ich z przedszkola. Jeżeli rodzice lub inni domownicy otrzymają pozytywny wynik testu na koronawirus, to nikt
z Państwa nie może przyjść do przedszkola.

Jeżeli dziecko poczuje się niedobrze w przedszkolu, to musi ono zostać odebrane z przedszkola tak szybko, jak jest to możliwe.


Rodzice nie powinni wchodzić do przedszkola

Postaramy się, tak dalece jak jest to możliwe, przyjmować dzieci przychodzące do przedszkola na zewnątrz. Dzieci muszą mieć na sobie ubrania do przebywania na zewnątrz, kiedy przychodzą do przedszkola.

 

Nie należy zabierać zabawek z domu do przedszkola

Dzieci nie mogą mieć z sobą własnych zabawek z domu. Jeżeli dziecko potrzebuje własnej przytulanki do spania w przedszkolu, mogą Państwo zabrać ją z sobą. Jednak jest szczególnie ważne, aby dziecko nie dzieliło się nią z innymi dziećmi w przedszkolu.

Mycie rąk jest równie ważne w domu, jak i w przedszkolu. Prosimy umyć ręce przed przyjściem do przedszkola i uczynić to samo od razu po przyjściu do domu.

 

02.03.2020 r.

 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirus, Dyrektor przedszkola zwraca ponownie szczególną uwagę
na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

W przedszkolu nauczyciele będą zwracali szczególną uwagę na stan zdrowia dzieci.

 

Prosimy o przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci.

 

Proszę o przestrzeganie zasad higieny, proszę o rozmowy z dziećmi również w domu o myciu rąk.

Przedszkole stara się zapewnić wszelkie standardy bezpieczeństwa.

 

W osatnim tygodniu dzieci zostały zapoznane z zasadami higieny i przez cały tydzień były uczone prawidłowego mycia rąk.

W ciągu dnia dzieci często myją ręce.

 

Zabawki są myte każdego dnia, a klamki są dezynfekowane kilka razy na dzień.

 

Dyrektór przedszkola odpowiada za bezpieczeństwo pracowników oraz dzieci, podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji

i zgodne z obowiązującymi procedurami. Bardzo proszę o wzmożona czujność, współpracę i wyrozumiałość a przede wszystkim o nie bagatelizowanie

problemu!

 

02.03. 2020 zostały wprowadzone wzmożone procedury:

1. Procedura Dbania o Higienę

2. Procedura dbania o Higienę - Koronawirus

 

Krystyna Szewczyk- Dyrektor Przedszkola

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

 

Kalendarz imprez na rok 2020/2021

KALENDARZ IMPREZ on-line 2020/21
W PRZEDSZKOLU „TĘCZA”


Pasowanie na przedszkolaka 28.X godz. godz.11.00 / Maluszki +Średniaki
Bal świętych 29.X godz.10.00


Święto Niepodległości 10.XI godz.11.00
Święto Pluszowego Misia 25.XI godz.10.30
Święty Mikołaj 7.XII godz. 10.00


Jasełka dla Rodziców:

21.XII Maluszki godz.10.30
22.XII Starszaki godz.10.00
23.XII Zerówka godz.10.00


Wewnątrzprzedszkolny konkurs kolędowy - 12.I.2021

Dzień Babci i Dziadka:

20.I Maluszki godz.10.00
21.I Starszaki godz.10.00
22.I Zerówka godz.10.00


Bal karnawałowy 11.II - w przedszkolu w ramach zajęć


Poranek wielkanocny - 31.III


Dzień Rodziny:

 25 V- Maluszki godz.16.00
26 V - Starszaki godz.16.00


Zakończenie Zerówki - 9.VI godz.16.00

Koncepcja pracy pt. '7 kolorów Tęcza ma'

 

KONCEPCJA  7 KOLORÓW TĘCZA MA….. s. Krystyna Szewczyk
Tęcza - to zjawisko atmosferyczne inspirujące tak bardzo, że trudno wskazać jakąś kulturę z przeszłości, w której by go brakowało. Jest ona symbolem łączności nieba, jako sfery nadprzyrodzonej, z ziemią. Łuk/tęcza, jest znakiem pokoju i harmonii. Tęcza, którą Bóg uczynił na niebie jako znak dla Noego składa się z 7 zauważalnych kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego, zielonego, niebieskiego, granatowego i fioletowego. Cyfra 7 jest ściśle związana z Bogiem i Jego doskonałą kompletnością. 
Źle się stało, że obecnie dla wielu ludzi tęcza jest tylko symbolem zgorszenia. Ważne dla mnie było, by wyjaśnić jej biblijne korzenie. Dla mnie tęcza była, jest i będzie symbolem Miłosierdzia Boga. 
Przedszkole TĘCZA  prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame nosi imię Dzieciątka Jezus… Dziecię Jezus jest jak gdyby w szczególny sposób skierowane przez św. Rodzinę do opieki nad dzieckiem w przedszkolu… Łączy niebo 
z ziemią…. i podobnie jak każda kropla jest ważna, by powstała tęcza - tak analogicznie pod symboliką kolorów chcę przedstawić koncepcję funkcjonowania przedszkola. 


1. KOLOR CZERWONY- OGIEŃ- SYMBOL BOGA – MIŁOŚĆ DAJE WSZYSTKO
Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i wprowadza nas w serce świata poprzez charyzmat bł. Matki Teresy, byśmy wnosiły pokój, nadzieję i miłość. Od Boga wychodzimy i do Niego zdążamy. Jako przedszkole katolickie wychowujemy dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.
Zamierzeniem charyzmatu Matki Teresy, owocem Jej duchowości było stwarzanie takich przyjaznych miejsc dla dzieci, w których miał przemieniać się człowiek mały i duży, uczeń i nauczyciel… Miał się rozwijać do pełni człowieczeństwa jako dziecko Boże, stworzone na Obraz i Podobieństwo Boga, miał się stawać zdolnym do oddawania siebie w służbie innym. 
Wprowadzanie dzieci w świat wartości w przedszkolu odbywa się podczas: 

  • codziennych zajęć, zabaw,
  • modlitwy,
  • katechezy,
  • rekolekcji przedszkolnych wg św. Ignacego Loyoli
  • uroczystości przedszkolnych takich jak:
   • BAL ŚWIĘTYCH - przybliżanie dzieciom postaci świętych i błogosławionych,
   • Święto Niepodległości,
   • Dzień św. Mikołaja,
   • Wigilia przedszkolna,
   • Jasełka,
   • Adoracja Pana Jezusa w żłóbku,
   • Dzień Babci i Dziadka,
   • Bal karnawałowy,
   • Uroczysty apel i PORANEK WIELKANOCNY,
   • Dzień Rodziny,
   • Dzień Dziecka 

2. KOLOR POMARAŃCZOWY- OTWARTOŚĆ- SYMBOL KREATYWNOŚCI – KADRA PRZEDSZKOLA
W naszym przedszkolu wychowują Siostry Szkolne de Notre Dame wraz z osobami świeckimi. Spójrzmy przez chwilę na cechy wychowania, jakie dała Zgromadzeniu Założycielka – bł. Matka Teresa. Matka Teresa mówiła: Nie zapominajmy o miłości Jezusa do dzieci.  Nie zapominajmy o miłości, ona nami kieruje! A jednocześnie nasze serce kształtuje się według tego co kocha.
Uzdalniamy dzieci, ponieważ nasze spojrzenie na człowieka i świat jest zakorzenione w chrześcijańskiej wizji; wyrażamy przekonanie, że człowiek jest obrazem Boga: jest przez Boga kochany jako Jego stworzenie.
Jako Siostry Szkolne de Notre Dame jesteśmy członkiniami międzynarodowego Zgromadzenia. Chcemy wychowywać do takiej różnorodności/ do takiej jedyności osoby, która dawałaby świadectwo jedności w podzielonym świecie i która odkrywałaby wciąż nowe sposoby dzielenia się tym, co posiadamy, szczególnie z ludźmi ubogimi, słabymi… Jedyność osoby sprawia różnorodność… ale dobrze pojęta i przyjęta jedyność, staje się świadectwem, że różnice i inność jest możliwa, jest normalna…. Dlatego też pracujący z nami nauczyciele: 

 • posiadającą wysokie kompetencje zawodowe i nienaganną postawę etyczną;
 • aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczącą w życiu przedszkola;
 • identyfikują się ze specyfiką placówki;
 • są otwarci, życzliwi i wrażliwi;

W przedszkolu pracuje dobrze wykwalifikowana kadra (8 nauczycieli), która stale podnosi swoje kompetencje, ucząc się od siebie nawzajem, wspierając się w działaniach, korzystając z wiedzy starszych koleżanek, doskonaląc się w metodyce wychowania przedszkolnego. W pracy nad 
wyrównywaniem szans edukacyjnych u dzieci wspierają nas specjaliści ( pedagog, psycholog i logopeda). 

Planuję wraz z nauczycielami: 

 • Zorganizować WDN i sporządzić plan doskonalenia zgodny ze specyfiką placówki.
 • Widzę potrzebę prowadzenia zajęć koleżeńskich oraz organizację szkoleń na terenie przedszkola.
 • Pragnę rozwijać umiejętności komputerowe i informatyczne wśród nauczycieli i wykorzystywać je do działań promocyjnych na rzecz przedszkola /założenie przedszkolnego facebooka/.
 • Jako dyrektor dołożę wszelkich starań, aby stworzyć warunki do podnoszenia kompetencji zawodowych personelu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami placówki. 

3. KOLOR ŻÓŁTY- ŻYCIE – SYMBOL OPTYMIZMU- DZIECI

Dziecko – to radość i życie.
Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Uzdalniamy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata, ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko 
z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych oryginalnych rozwiązań.
Dziecko można porównać do tęczy, nie tylko jednego żółtego koloru ale każde nosi w sobie ogromną różnorodność a zarazem każde jest jak kropelka.
Blask słoneczny, chcąc ogrzać i rozświetlić ziemię, spotyka na swej drodze zawieszone w powietrzu drobniuteńkie kropelki deszczu. Każdą kropelkę traktuje osobno, ogarnia światłem i przenika ciepłem. Każda kropelka staje się wtedy maleńkim, jedynym w swoim rodzaju, brylantem. A razem widziane te kolorowe kropelki tworzą tęczę. Istny cud natury, który spływając na ziemię użyźnia i upiększa ją. Podobnie dzieje się przedszkolu. Dzieci razem wychowywane w przedszkolnej wspólnocie, swą różnorodnością temperamentów, charakterów i uśmiechów, tworzą radosną, kolorową tęczę. Tęcza to znak piękna i bogactwa duchowego.
Opierając się na pasjach i zainteresowaniach podopiecznych, chciałabym wraz z zespołem nauczycieli pracować nad: 

 • realizowaniem własnych programów, poszerzających kompetencje i umiejętności wychowanków zwłaszcza rozwijających kompetencje matematyczne,
 • rozwijaniem naturalnego potencjału fizycznego dziecka przez udział w różnego rodzaju formach działań ( zawody, konkursy, wycieczki),
 • rozwijaniem ekspresji twórczej przez umożliwianie dzieciom radosnej i spontanicznej zabawy i stosowanie różnorodnych nowatorskich propozycji edukacyjnych, takie jak : drama, pantomima, zabawa w teatr, pedagogika zabawy, zajęcia metodą Orff”a i Labana, aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss,
 • rozwijaniem działalności plastycznej, ceramicznej, dekoracyjnej oraz organizację stałych galerii prac dziecięcych, zdobiących wnętrze przedszkola,
 • odkrywaniem świata przyrody przez uwrażliwienie na jej piękno poprzez zajęcia badawcze i ekologiczne we współpracy z Nadleśnictwem Katowice.
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia dalszej edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym to podstawowe cele naszego przedszkola. Ważne jest, by dzieci mogły uczyć się samodzielności myślenia i wyciągania wniosków, zauważały różnorodność postaw i charakterów, a przy tym budowały poczucie własnej wartości, by osiągały gotowość szkolną i wkraczały w progi pierwszej klasy pełne zapału, optymizmu, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.  

4. KOLOR ZIELONY SYMBOL HARMONII- RODZICE
Przedszkole to instytucja, której zadaniem jest wspieranie rodziców w procesie wychowania i rozwoju dziecka. Dla dobra dziecka ważne jest, aby obydwie strony -rodzina i przedszkole - współdziałały ze sobą i wzajemnie się uzupełniały. 
Pragniemy wspólnie z rodzicami tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci - jesteśmy otwarci na oczekiwania rodziców i potrzeby wychowanków. Dobra opinia rodziców o pracy przedszkola jest miarą jakości naszej pracy. 
Ważnym elementem,
zgodnej i owocnej współpracy jest poznanie wzajemnych oczekiwań względem siebie i określenie zasad i form współpracy.

Współdziałanie w procesie wychowawczym i edukacyjnym przedszkola i środowiska rodzinnego to nasz priorytet, dlatego organizujemy różnorodne formy współpracy 
w relacjach rodzic – nauczyciel:

 • Współpraca wychowawcza: spotkania indywidualne i grupowe, comiesięczne dyżury nauczycieli, pisemne informacje (wyniki diagnozy dotyczące dojrzałości szkolnej, tablice informacyjne), zajęcia otwarte, pedagogizacja (warsztaty, prelekcje, szkolenia), prezentacja osiągnięć dzieci (dyplomy, prace plastyczne, akademie, konkursy, uroczystości);
 • Integracja rodziców: udział w uroczystościach przedszkolnych, przygotowanie inscenizacji dla dzieci, Dzień Rodziny, pikniki integracyjne poszczególnych grup;
 • Włączenie rodziców i innych członków rodziny dziecka do podejmowania działań na rzecz przedszkola: udział w kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta dzieciom”; włączanie się w akcje charytatywno – religijne i ekologiczne promowane przez przedszkole, udział w konkursach na terenie przedszkola /jako członkowie jury/, pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursów, uroczystości, przybliżanie przez rodziców wykonywanych przez nich zawodów, włączanie się w kiermasze świąteczne.

W zakresie pomocy rodzinom preferujemy: 
1. Ścisłą współpracę z rodzicami dotyczącą działań placówki. 
2. Organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych (festynów rodzinnych, wystaw, warsztatów, konkursów, akcji charytatywnych) 
3. Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej. 
4. Wychodząc naprzeciw dzieciom i oczekiwaniom rodziców, nauczyciele przedszkola wprowadzą jeszcze jedną formę współpracy – są to spotkania adaptacyjne, których celem jest szybsza adaptacja dziecka w nowym dla niego środowisku, zmniejszenie stresu związanego z rozstaniem z rodzicami i lepszy kontakt rodziców i nauczycieli. 


5. KOLOR NIEBIESKI- SYMBOL BEZPIECZEŃSTWA- MODERNIZACJA PLACÓWKI
Przedszkole wychowuje – tj. uzdalnia dzieci do tęsknoty… do wzrastania i jednocześnie ukazuje im, jak pomagać innym. Uzdalnianie dzieci dokonuje się poprzez zapewnienie im opieki, wychowania, wszechstronnego nauczania przy współpracy rodziców oraz stworzenie warunków do pełnego rozwoju serca, duszy, rozumu i ciała. Aby cały ten proces mógł zajść potrzeba określonych warunków. Na naszym Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame spoczywa odpowiedzialność, by zapewnić wysoką sprawność i poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach i obiektach przedszkolnych. W najbliższych 2 latach czeka nas ocieplenie budynku, dachu oraz modernizacja kotłowni z wymianą centralnego ogrzewania.


6. KOLOR GRANATOWY- SYMBOL PORZĄDKU, ZDYSCYPLINOWANIA- SPRAWNE ZARZĄDZANIE
Jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim, czym jesteśmy i co czynimy: tak staramy się żyć, tak służyć, tak cierpieć i tak odchodzić, by to jednocześnie stawało się dla nas źródłem wewnętrznego rozwoju, miało aspekt wychowywania i było obopólnym obdarowywaniem się wartościami, jakie w sobie nawzajem odkrywamy.
Zdobywamy potrzebne dla naszej pracy apostolskiej wykształcenie i praktyczne przygotowanie, staramy się o stałe dokształcanie, o umiejętność współpracy z innymi, prawidłowe relacje i praktykę dialogu /por.JP 23/

 


Jako dyrektor, ale przede wszystkim jako człowiek kieruję się szacunkiem dla każdego człowieka, wrażliwością na jego potrzeby oraz poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych. Szacunek i godność dziecka oraz przestrzeganie jego praw jest dla mnie sprawą priorytetową. Przywiązuję niezwykłą wagę do okazywania szacunku drugiemu człowiekowi - dziecku, rodzicowi czy pracownikowi przedszkola. Staram się wszystkimi moimi zawodowymi działaniami oraz własną postawą uczyć wrażliwości na drugiego człowieka, poszanowania i akceptacji dla jego indywidualizacji. 
Problematykę wzajemnego szacunku, zrozumienie, empatii i akceptacji uznaję za priorytet obecnie i w swojej przyszłej pracy w placówce. 
Nawet najlepszy dyrektor nie zdziała zbyt wiele bez zespołu ludzi, którzy są przygotowani do zawodu, akceptują jego osobę, sposób działania i wizję pracy, którą przedstawia zespołowi, wykazując się kompetencją i profesjonalizmem. Taki właśnie zespół ludzi znajduję w naszej placówce. 
Chcąc być dla niego autorytetem, staram się stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, kursach, warsztatach, aby być wiarygodnym partnerem, budzącym szacunek i zaufanie. 
Obrałam styl demokratyczny, nastawiony zarówno na pracowników jak i na postawione zadania. Mam zamiar poprzez swoje zaangażowanie i własny przykład mobilizować mój zespół do twórczej i kreatywnej pracy. 

 • W swojej koncepcji kierowania przedszkolem chcę opierać się na ustalaniu priorytetów niezbędnych do organizacji i funkcjonowania placówki pod kątem utrzymania jak najlepszego wizerunku, a co za tym idzie spełniać oczekiwania rodziców i dzieci, nauczycieli,  władz oświatowych i kuratoryjnych. 
 • Postaram się być dyrektorem otwartym na dialog, dbającym o właściwy przepływ informacji, delegującym zadania tak, by kierować placówką w sposób twórczy i efektowny, chętnie współpracując z personelem, rodzicami i społecznością lokalną tj:
 • placówki oświatowe: przedszkola i szkoły z terenu miasta i gminy;
 • instytucje kościelne – parafia pw. Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach;
 • organizacje i instytucje działające na terenie miasta i okolic: Dom Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna, Miejska Biblioteka Publiczna –oddział dziecięcy w Katowicach, Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, Poczta Polska, Radio „eM”, Pałac Młodzieży.

 


7. KOLOR FIOLETOWY- SYMBOL WYCHOWANIA DO TĘSKNOTY ZA BOGIEM
„Tęcza”  pobudza do rozwoju indywidualnego, tęsknota tworzy piękno, które przemienia, wychowanie uzdalnia, pomaga…
W przedszkolu ma się odbywać początek procesu roztęsknienia dziecka za pięknym człowieczeństwem i jego przemiana w kierunku obrazu tęsknoty.
W realizacji naszych zamierzeń kierujemy się słowami Jana Pawła II:
„ W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był” a nie tylko więcej ”miał”; aby więc poprzez wszystko co „ma”, co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim” ale także „dla drugich”.
Stąd wypływają kierunki naszych działań:

 • Rok 2019/2020 – wdrażanie do przezwyciężania trudności, przybliżenie pojęcia co to jest „silna wola” oraz kształtowanie umiejętności bycia asertywnym jako przejaw męstwa i odwagi:  „Jestem mężny i odważny – męstwo i odwaga w każdym dniu przedszkolaka”
 • Rok 2020/2021 – rozbudzanie wrażliwości na drugiego człowieka, krzywdę innych i kształtowanie postawy szlachetności serca „ Mam dobre i szlachetne serce – zmieniam świat na lepsze”
 • Rok 2021/2022 – kształtowanie postawy miłości bliźniego i przyjaźni, wzmacnianie pozycji dziecka w grupie oraz uwrażliwianie na poszanowanie drugiego człowieka: „Nie ważne, co nas dzieli, ważne co nas łączy – uczymy się żyć w przyjaźni i troszczyć się o dobro bliźniego”
 • Rok 2022/2023 – odkrywanie piękna otaczającego świata poszukując nośników piękna w drugim człowieku, sztuce oraz kontakcie z przyrodą: „Bóg jest przyczyną wszystkiego, co piękne /Św. Klemens Aleksandryjski/ Mieć oczy i uszy szeroko otwarte – piękno wokół nas”.
 • Rok 2023/2024- wdrażanie do postawy rozeznawania duchowego i dokonywania właściwych wyborów „Od hałasu do ciszy”/ Św. Ignacy Loyola/.

Pomagamy dzieciom, by chętnie oddawały dla dobra innych to, co same zdobyły i posiadają, by pogłębiały poczucie odpowiedzialności za innych i wspólnie z nimi budujemy świat lepszy, sprawiedliwszy, bardziej ludzki. Tak kształtuje się serce dziecka wg tego, co kocha, wg tego, co mu się podoba, za czym tęskni. I tak z poszczególnych małych brylancików – przez które przenika słońce – powstaje tęcza… tęcza różnorodności charakterów…
Dzieci rosną i kiedyś opuszczą przedszkole… i pozostaje pytanie: co zapamiętają? 
Co zabiorą z sobą? Jak ukształtują się ich serca? Co będą przekazywały tym, których spotkają? Przyszłość to pokaże i ich życie. Nam pozostaje modlitwa za naszych absolwentów i coraz lepsza służba tym, którzy są teraz w naszej „Tęczy”.
Podsumowując pragnę stwierdzić, iż jako dyrektor przedszkola będę kierować się następującymi zasadami:

 1. Dbać o dobrą opinię przedszkola tak, aby o placówce dużo 
  i dobrze się mówiło, słyszało w środowisku lokalnym.  
 2. Ściśle współpracować z lokalnymi placówkami oświatowymi, parafią oraz organizacjami i instytucjami.
 3. Promować wychowanie do wartości przez uczestnictwo w kulturze – poprzez edukację teatralną, medialną, udział w zewnętrznych konkursach twórczości dziecięcej, prowadzenie rekolekcji dla dzieci wg. wskazań św. Ignacego Loyoli.
 4. W programach i planach dydaktyczno – wychowawczych uwzględniać matematyczny profil przedszkola.
 5. Ściśle współpracować z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci- to oni pozostają dla nas żywą reklamą.
 6. Zachęcać i inspirować kadrę pedagogiczną do współpracy, do pracy zespołowej, działań na rzecz promocji przedszkola. 
 7. Założyć i aktualizować przedszkolny facebook oraz stronę internetową.  Realizować programy i projekty, by pozyskiwać fundusze na konieczną modernizację budynku przedszkolnego.

Jako dyrektor placówki pragnę , by nasze przedszkole było:
T - twórcze, tęskniące
E - edukacyjne, empatyczne
C - ciekawe, cudowne
Z - z zasadami, zadaniami
A - akceptujące, angażujące

Nasze osiągnięcia

Dyplom i medal 24.05.2019 oraz statuetka w międzynarodowym konkursie

 

       

Harmonogram zajęć dodatkowych

 

 

Dzień tygodnia

 

 

Dodatkowe zajęcia

 

 

 

Czas trwania

Poniedziałek

 

 

Język angielski

 

 

 

 

 

10.30-11.00 gr. Starszaki

11.05-11.30 gr. Maluszki

11.30-12.00 gr. Zerówka

 

 

Wtorek Język angielski

 

10.30-11.00 gr. Starszaki

11.05-11.30 gr. Maluszki

11.30-12.00 gr. Zerówka

 

 

 

 

 

Środa

 

 

Katecheza

 

 

10.30 Starszaki

11.00 Maluszki

11.30. Zerówka

 

 

Czwartek

Rytmika

 

 

10.30-11.00 gr. Starszaki

11.00-11.30 gr. Maluszki

11.30-12.00 Zerówka

 

Piątek

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia sportowe

 

 

 

Zajęcia logopedyczne 

 

 

 

 

8.00-8.45

8.45-9.30 gr. Zerówka

9.30-10.15 gr. Starszaki

10.15-11.00 gr. Maluszki

8.00- 13.00

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, siedziba: Katowice, Warzywna 26A.