Cennik

Nasze Przedszkole świetnie funkcjonuje,

bo wiele osób tutaj pracuje.

 

Każdy z nich ma ważną funkcję do spełnienia,

By mogły realizować się nasze marzenia.

 

Opłaty za Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" ul. Warzywna 26 A 40-545 Katowice
obowiązujące od 1 września 2024

Przyjmujemy zapisy do grup przedszkolnych i zerówki

Konto na które należy wpłacać wszelkie należne opłaty

 

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI 64 1050 1214 1000 0007 0047 4950
W tytule wpłaty należy wpisać:
Imię i Nazwisko Dziecka, miesiąc,  kwota.


Prosimy Rodziców wpłacających wpisowe 200 zł do przedszkola o zaznaczanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka. 

 

W ramach czesnego 700 zł miesięcznie oferujemy:

 • zajęcia rytmiczne
 • zajęcia z logorytmiki
 • zajęcia z j. angielskiego
 • zajęcia gimnastyczne (ogólnorozwojowe)
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia ruchowe
 • katechezę, wychowanie do wartości
 • matematykę wg metody prof.Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • udział w konkursach miejskich,  krajowych i międzynarodowych
 • zajęcia prezentujące dobre maniery, formy towarzyskie i reguły grzeczności włączone w codzienne zajęcia grupowe
 • zajęcia plastyczne i ogólno artystyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych i materiałów
 • zajęcia z książką (codzienne czytanie dzieciom bajek)
 • zajęcia relaksacyjne i wyciszające
 • wspólne świętowanie z dzieckiem urodzin w grupie
 • teczkę przedszkolaka z pracami dzieci
 • wspólne obchodzenie świąt i różnych uroczystości
 • pełną otwartość na współpracę z rodzicami
 • terapię logopedyczną
 • pomoc psychologa
 • pomoc pedagoga specjalnego

 

Na opłaty za Przedszkole składają się:

 • Wpisowe: 200 zł - opłata wstępna - płatna jednorazowo na rok, pokrywa część kosztów wyposażenia.
 • W przypadku rodzeństwa nie pobieramy drugiej opłaty wpisowej.
 • Opłata stała miesięczna  700 zł (nie ulega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu)
 • Opłata za wyżywienie 16 zł za dzień W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa  jeżeli o nieobecności Przedszkole zostało powiadomione.

Miesięczna opłata za Przedszkole czesne + wyżywienie jest płatna z góry przelewem do 10-go dnia każdego miesiąca zgodnie z zapisem w umowie.

 

Rodzeństwu Dziecka korzystającemu z przedszkola w tym samym okresie przysługują następujące zniżki:

-  drugiemu z rodzeństwa czesne 600 zł
-  trzeciemu 500 zł

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, siedziba: Katowice, Warzywna 26A.