Nasza misja

Od 1987 wychowujemy dzieci w duchu wartości chrześcijańskich:

 

  • Uzdalniamy dzieci, aby osiągnęły pełnię swych możliwości jako osoby stworzone przez Boga na Jego obraz i podobieństwo
  • By wykorzystywały swoje zdolności do budowania świata bardziej sprawiedliwego

    Poprzez:
  • Zapewnienie im opieki, wychowania, wszechstronnego nauczania przy współpracy rodziców
  • Stworzenie warunków do pełnego rozwoju SERCA, DUSZY, ROZUMU I CIAŁA oraz atmosfery akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

 

"Tylko miłością zdobędziemy serca dzieci i pociągniemy je do Boga"

bł. M. Teresa Gerhardinger Założycielka Zgromadzenia Sióstr Szkolnych 
de Notre Dame