Nasza misja

Od 1987 wychowujemy dzieci w duchu wartości chrześcijańskich:

 

  • Uzdalniamy dzieci, aby osiągnęły pełnię swych możliwości jako osoby stworzone przez Boga na Jego obraz i podobieństwo
  • By wykorzystywały swoje zdolności do budowania świata bardziej sprawiedliwego

    Poprzez:
  • Zapewnienie im opieki, wychowania, wszechstronnego nauczania przy współpracy rodziców;
  • Stworzenie warunków do pełnego rozwoju SERCA, DUSZY, ROZUMU I CIAŁA oraz atmosfery akceptacji i poczucia bezpieczeństwa;
  • realizację programów matematyczno- przyrodniczo- ekologicznych.

 

"Tylko miłością zdobędziemy serca dzieci i pociągniemy je do Boga"

bł. M. Teresa Gerhardinger Założycielka Zgromadzenia Sióstr Szkolnych 
de Notre Dame.

 

 

W  naszym przedszkolu uwrażliwiamy dzieci na spotkanie z naturą która  wydaje się w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych czynników prowadzących do przetrwania człowieka. Pragniemy aby dzieci nabyły świadomości ekologicznej i szacunku do przyrody i świata stworzonego, gdyż są nadzieją na rozwój następnych pokoleń. Przez cały czas pobytu w przedszkolu dzieci odkrywają jakie znaczenie mają dla ludzi Stwórca i stworzenie: las, zwierzęta oraz jak wzbudzić u najmłodszych szacunek do tego co daje nam na co dzień natura.

Poprzez segregowanie śmieci, codzienną dbałość o rośliny i zwierzęta jak również zdrowe odżywianie, dzięki ekologicznej- własnej kuchni uczymy dzieci szacunku do jednej z największych wartości danych rodzajowi ludzkiemu - czyli do ZIEMI.

Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do wspomagania rozwoju umysłowego dzieci i rozwijania kompetencji matematyczno- logicznych. W naszym przedszkolu czynimy to w oparciu o badania i program Profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, która uważa, że o rozwój i edukację dzieci należy się zatroszczyć zanim rozpoczną naukę w szkole. To, czy dzieci będą odnosić sukcesy w szkole, w dużej mierze zależy od poziomu opanowania umiejętności liczenia, wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania w pamięci. Ważne jest także, aby dzieci kształtowały kontrolę emocjonalną, która pozwala im zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych. Wszystko to – rozumowanie, kontrola emocjonalna i umiejętności liczenia – można z powodzeniem kształtować w przedszkolu. Jest to jeden ze sposobów uchronienia ich przed niepowodzeniami i wprowadzenia na ścieżkę szkolnych sukcesów.

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, siedziba: Katowice, Warzywna 26A.