Plan dnia w Przedszkolu

Rozkład dnia w przedszkolu według aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

  • co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę  (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
  • co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane sa tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
  • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu  zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu przedszkolnego
  • pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować  (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu powinny być:  zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu.

 

Godziny otwarcia Przedszkola "Tęcza" 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

Schodzenie się dzieci.

Zabawy w kącikach zainteresowań. Wykonywanie zadań indywidualnych. Czynności porządkowo – higieniczne, pomoc w przygotowaniu do zajęć. Ćwiczenia poranne.

Modlitwa I ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE

Śniadanie dla maluszków i średniaków

Śniadanie dla starszaków i zerówki

Zajęcia edukacyjne – dydaktyczne w oparciu o podstawę programową. Zajęcia ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe.

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

Obiad dla maluszków i średniaków

Obiad dla starszaków i zerówki

Odpoczynek, czas na wyciszenie. Słuchanie bajek i opowiadań. Zajęcia dodatkowe: jęz. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, balet, plastyka, zajęcia twórcze i teatralne. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.

Podwieczorek dla maluszków i średniaków

Podwieczorek dla starszaków i zerówki

Kontynuacja działalności edukacyjnej, Zabawy i gry dydaktyczne, Stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, Praca wyrównawcza, indywidualna, Zabawy dowolne według zainteresowań, Zajęcia w małych zespołach, Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, Prace porządkowe

Rozchodzenie się dzieci

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, siedziba: Katowice, Warzywna 26A.